TV NL EN

De Koplopers

Vergroenen, verduurzamen, innoveren

De ambities voor Nederland zijn groot, maar de realiteit is weerbarstig. In de serie De Koplopers ontmoet Teun van de Keuken maandelijks in De Balie mensen die oplossingen van de toekomst nu al in de praktijk brengen.
Wat kunnen we van deze koplopers leren? Hoe vertalen we hun praktijkervaring naar politieke samenwerking – zodat de rest van Nederland ook mee kan in de transitie?

De Koplopers is een samenwerking met Regieorgaan SIA, die bevordert de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen.

Houd onze kanalen in de gaten voor de komende Koplopers edities.Voedsel voor de metropool

In het veenweidegebied bij Amsterdam is voedselproductie volop aanwezig, maar de stad profiteert hier weinig van. Het verbinden van boer en stedeling, door lokaal te produceren en ecosystemen te beschermen, is een kans. Lector Huntjens ziet de oplossing in een nieuw sociaal contract dat de relatie tussen mens en omgeving herziet. Hoe zien deze duurzame initiatieven eruit? Programmamaker Kees Foekema zoekt het voor je uit.

Einde van Afval

Nederland streeft naar een circulaire economie tegen 2050, maar de realisatie is een uitdaging. De huidige aanpak van met name plastic en kunststofafval schiet tekort ondanks hoge ambities. Vooruitgang vereist veranderingen in de gehele keten, van productie tot recycling, ondersteund door innovatieve technologieën en aangepaste wetgeving. Welke zijn dit?

Eerlijke energietransitie

De uitdaging van de Nederlandse energietransitie ligt in een rechtvaardige uitvoering met actieve betrokkenheid van stedelingen. Hoe combineren we klimaatbeleid met de wensen van bewoners; hoe waarborgen we vertrouwen en eerlijkheid in dit proces?

50 top things to do in Amsterdam

Lector Ko Koens benadrukt de noodzaak om toerisme te zien als een integraal deel van stedelijke dynamiek. Oplossingen liggen in duurzame aanpassingen en het heroverwegen van initiatieven zoals de Stay Away-campagne, om harmonie te herstellen en beide groepen samen te laten bloeien.

De voedselkloof moet dicht

Gezond eten is voor veel Nederlanders onbetaalbaar waardoor de voedselkloof groeit. Toch wordt ongezonde consumptie vaak gezien als een individuele keuze. Een eerlijk gesprek over armoede en gezondheid is nodig. Het vereist een gezamenlijke inspanning van steden, burgers en bedrijven om gezonde voeding toegankelijk te maken voor iedereen.

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!