TV NL EN

Wandtapijt ‘Eigen schuld’

17 juli – 27 augustus 2023

Mart Veldhuis, illustrator

Verweefde zijn kritiek op het leenstelsel

Al eeuwenlang worden tapijten gebruikt als een vertelvorm om sociale en politieke ontwikkelingen te duiden, met het project Eigen Schuld heeft kunstenaar Mart Veldhuis hetzelfde geprobeerd. Zijn tapijt symboliseert het leven van een student met een studieschuld – de angsten en druk die komt kijken voor aanvang van de studie, tijdens het studeren en naderhand (terugbetalen, problemen met het krijgen van een hypotheek enzovoort).

Om zijn schuld te dekken staat het tapijt al enige tijd te koop voor het bedrag ter hoogte van zijn studieschuld. ‘Met dat bedrag probeer ik de financiële realiteit aan het fysieke – een tapijt – te koppelen’, zegt Veldhuis. ‘Zo probeer ik de bewustwording rondom de gevolgen van een studieschuld en het sociale leenstelsel vergroten.’

Over Mart Veldhuis

Mart Veldhuis (31) maakte als student aan de HKU de lasten van het leenstelsel van dichtbij mee. De alsmaar toenemende studieschuld voelde als een boze wolk boven zijn studententijd – een tijd die nog altijd wordt gezien als ‘de mooiste tijd van je leven’. Veldhuis ervaarde het vooral stressvol, de noodzaak om te presteren zat hem vaak in de weg.

Veldhuis besloot – toen student aan de HKU – om zijn angstige gevoelens te verweven. Maar tijdens zijn onderzoek naar de invloed van een schuld op zijn mentale gezondheid stuitte hij op de gevolgen van het leenstelsel voor andere studenten. Zijn blik werd wijder. Om aandacht te vragen voor de gevolgen van een problematisch stelsel zou het tapijt niet alleen zijn belevingswereld, maar die van alle studenten moeten vertegenwoordigen. Zo werd het een tapijt van en voor iedereen van de pechgeneratie.

Je kunt het tapijt kopen voor een bedrag ter hoogte van zijn huidige studieschuld, namelijk € 45.879,40. Met dit bedrag koppelt Veldhuis de financiële realiteit aan de fysieke realiteit van het tapijt en hoopt hij daarmee de bewustwording rondom studieschuld en het sociale leenstelsel te vergroten. Veldhuis heeft het tapijt proberen te verkopen aan studiefinancieringsdienst DUO en De Nederlandse Bank, die hadden geen interesse. Een antwoord van de Kunstcommissie van de Tweede Kamer staat uit.

Na zijn afstuderen is Veldhuis aan de gang gegaan als freelance illustrator voor o.a. Trouw, De Correspondent en NRC. Zijn werk verwoord menselijke zorgen, problemen en gevoelens – illustraties die tegelijk bijdragen en het nieuws verstaanbaar maken op een human interest niveau. Zijn werk tracht de invloed van hard nieuws op de mens te duiden.

Ik zou mijn werk omschrijven als ritmisch, levendig, verhalend en communicatief. Af en toe heb ik ook een beetje kritiek op dingen. Luchtig, maar wel serieus

Mart Veldhuis
Verkocht

Het is Mart Veldhuis gelukt om zijn wandkleed te verkopen. De kopers leggen er 45.879,40 euro voor neer, exact de hoogte van de studieschuld van Veldhuis. Er waren maar liefst zeven geïnteresseerden en uiteindelijk heeft Veldhuis gekozen voor een echtpaar uit Maarssen (Joke van Veen en Jaap Versteegh), die gevluchte kunstenaars ondersteunen met stichting Galatea – Kunst voorbij grenzen.

Het tapijt heeft een sociaal-maatschappelijke thematiek, het vraagt erom om geëxposeerd te worden in een publieke ruimte.

Jaap Versteegh tegen de NOS

Compensatie

“De minister van Onderwijs noemde het leenstelsel in 2015 een ‘investering in jezelf’,  maar uit onderzoek  blijkt dat de groeiende schulden vooral onzekerheid, stress en prestatiedruk hebben veroorzaakt. Niet alleen tijdens het studeren, ook daarna. Een grote groep jonge mensen start het werkende leven met een torenhoge schuld die ze flink in de weg zit.

“Vanaf september krijgen studenten in het hoger onderwijs weer een basisbeurs. Oud-studenten, zoals Mart, krijgen mogelijk een tegemoetkoming van maximaal 1.436 euro. Een kleine compensatie na een gefaald experiment.” – De Correspondent.

Contact

info@martveldhuis.com
www.martveldhuis.com

Mart Veldhuis op Instagram

Eigen Schuld in het nieuws & prijzen

NOS

Trouw – Van je studieschuld afkomen met je afstudeerproject? Deze illustrator probeert het

De Correspondent – Nu met korting! Een wandtapijt voor de prijs van een studieschuld

EDAWARDS – Winnaar European Design Awards

HKU – Winnaars HKU Awards 2021

Mart Veldhuis (beeld: Jelle Baars)
Eigen Schuld, Mart Veldhuis, 2021, 470x150cm, Jacquard gewoven, wol, acryl, katoen en polyester.
Prijs: € 45,688.35
Programma / wo 22 juni 2022

Solidair met de toekomst

Een krappe huizenmarkt, een hoge studieschuld en zorgen over klimaat en milieu. Jongeren dragen de consequenties van beslissingen waarbij hu…