TV NL EN

Ongedocumenteerd in Amsterdam

Catharina Gerritsen

EXPO December

Amsterdam telt zoals zoveel Nederlandse steden een groot aantal mensen die om verschillende redenen ongedocumenteerd zijn geraakt. Sommigen komen uit conflictgebieden, anderen worden om politieke redenen vervolgd in hun land van herkomst. Maar omdat ze ongedocumenteerd zijn, leven ze gedwongen in de marge van de stad. Dat is niet gemakkelijk. Ze kunnen nauwelijks aanspraak maken op basale voorzieningen.  Al meer dan dertig jaar biedt ASKV / Steunpunt Vluchtelingen juridische en maatschappelijke hulpverlening aan ongedocumenteerden met een vluchtelingenachtergrond in Amsterdam.

Om te laten zien hoe Amsterdammers zonder papieren deel uitmaken van de stad, heeft Catharina Gerritsen voor ASKV 13 portretten van hen gemaakt. Elke foto is anders doordat die is bepaald door de wensen van de geportretteerde. Elk persoon is ook gevraagd iets over zichzelf te schrijven, wat samen met de foto’s de verscheidenheid aan individuen toont. Het laat de diversiteit zien van een groep mensen die vaak onzichtbaar blijft. Iedereen heeft recht op een volwaardig leven met mogelijkheden tot zelfontplooiing, ook als je (nog) geen verblijfsvergunning hebt.

Deze foto expositie is onderdeel van de ASKV ‘Week van De Vluchteling’ van 6-10 december en is te zien tot 31 december.


Raadsledendebat

In samenwerking met ASKV / Steunpunt Vluchtelingen organiseert De Balie Live Journalism donderdag 9 december het Raadsledendebat: over de positie van ongedocumenteerde Amsterdammers. In dit programma gaan verschillende gemeenteraadsleden met elkaar in debat over de vraag wat de gemeente kan en moet doen om ongedocumenteerden te ondersteunen.

Bekijk de livestream om 19:30 op debalie.nl of de programmapagina.

Programma / do 9 december 2021

Raadsledendebat: Over de positie van ongedocumenteerde Amsterdammers

Dit programma gaat online door. Heb je een ticket gereserveerd? Lees hier meer. Ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam zijn er altijd …