TV NL EN

Enquête voor onderwijsprofessionals

Wat vind jij van kansenongelijkheid in het basisonderwijs? Vul de enquête in!

Enquête – De Balie Live Journalism onderzoekt de komende maanden kansenongelijkheid in het Amsterdamse basisonderwijs. Wat betekent dit voor kinderen, wat doen scholen al en wat kunnen ze nog meer doen om gelijke kansen voor kinderen met dezelfde talenten te bevorderen? Ons doel is het eerlijke verhaal vertellen over het Amsterdamse onderwijs en dat hoog op de maatschappelijke agenda krijgen. Samen met betrokken Amsterdammers.

Als onderwijsprofessional in het Amsterdamse basisonderwijs (leerkracht, directeur, schoolbestuurder, onderwijsassistent, intern begeleider of anders) kunt u meehelpen kansenongelijkheid te definiëren en in kaart te brengen, middels deze Scholenenquête(klik op het woord). We horen graag van u hoe kansen(on)gelijkheid zich manifesteert in of rond uw school, wat er al gebeurt om gelijke kansen te bevorderen, en wat u als professional nodig heeft om dat te faciliteren.

Het invullen ervan kost u ongeveer tien minuten. Dat kan anoniem, maar staat u open voor een interview, laat dan uw contactgegevens in het formulier. De resultaten gebruiken we geanonimiseerd voor programma’s en publicaties in De Balie en i.s.m. AT5.

Doe mee en vul hier de enquête voor onderwijsprofessionals in!


Afgelopen maandag
 10 februari organiseerden we een eerste grote – en uitverkochte – bijeenkomst hierover, met onderwijsprofessionals, ouders en andere geïnteresseerden. Lees hier het verslag! De komende maanden volgen er meer.

 

Ben je werkzaam in het onderwijs als leerkracht, directeur, schoolbestuurder, onderwijsassistent of intern begeleider? Vul de enquête in!