TV NL EN

Alternatieve troonrede: Onderwijs

Programmamaker
Mohammed Saiah
in samenwerking met
Algemene Onderwijsbond
De troonrede die de koning dit jaar uitsprak bevatte weinig aanknopingspunten voor het onderwijs. Het lerarentekort bleef onbenoemd, en er werd alleen gesproken over het inlopen van door de coronacrisis ontstane achterstanden, maar een toekomstvisie ontbrak. Dat is ronduit teleurstellend en daarom is het tijd voor actie.

Niemand weet beter wat er moet gebeuren dan onderwijzers zelf. Op deze avond voor en door het onderwijs, nodigen wij daarom docenten uit alle onderwijssectoren uit om hun eigen alternatieve troonrede te houden.

Onderwijzers uit het primair, voortgezet, middelbaar, hoger en wetenschappelijk onderwijs zetten hun visie uiteen, en doen wat in de troonrede werd nagelaten. Ze benoemen de uitdagingen waar het onderwijs voor staat, kaarten aan wat er nodig is om die uitdagingen aan te gaan, en op welke gebieden er moet worden geïnvesteerd. Tijdens een panelgesprek krijgen ze de gelegenheid om hun plannen verder toe te lichten.

Ook nodigen we Tweede Kamerleden uit met onderwijs in hun portefeuille, zodat die – als ze hun verantwoordelijkheid nemen – uit eerste hand kunnen horen waar de knelpunten liggen en deze kennis mee terug kunnen nemen naar Den Haag.

Let op: bij binnenkomst vragen we om een vaccinatie- of testbewijs. Lees hier wat je moet doen voor je bezoek.

Sprekers

Houd deze pagina in de gaten voor updates