TV NL EN

Collectie Nederland: Toekomstig Erfgoed

In samenwerking met
Programmamaker
Rokhaya Seck
Moderator
Merlijn Geurts

Foto: Stedelijk Museum Amsterdam – kunstwerk van Raquel van Haver

In deze tweede avond uit de reeks Collectie Nederland bespreken we de toekomst van erfgoed. Een avond met drie gesprekken met vooraanstaande sprekers uit het veld, over de canon van Nederland, digitaal erfgoed en het erfgoed dat nog in de maak is: ons erfgoed van de toekomst.

Eind juni presenteert de Commissie Herijking Canon van Nederland de nieuwe Canon: daaruit moet blijken welk erfgoed de jeugd moet kennen en waarom. In tijden van corona komt ook de erfgoedsector met online en digitale initiatieven. Digitaliseert de culturele sector goed genoeg en wat kan men leren van de initiatieven uit de coronacrisis? Afsluitend richten we de blik op het erfgoed van de toekomst. In het hedendaagse digitale tijdperk bestaat de cultuur die we nalaten voor volgende generaties niet enkel uit voorwerpen, gebouwen en objecten. Wat zijn daarbij de uitdagingen?

Over de serie

De Balie organiseert in samenwerking met de Boekmanstichting een serie die in het teken staat van Nederlands erfgoed. Nationaal erfgoed gaat ons allemaal aan. Verschillende experts en betrokkenen zullen daarom het gesprek aangaan met elkaar en het publiek om vragen uit te diepen omtrent privaat en publiek erfgoed, toekomstig erfgoed en koloniaal erfgoed. Hoe moeten we omgaan met erfgoed dat in privébezit is? (20 februari) Wat is het erfgoed van de toekomst: hoe zorgen we voor een dynamische Collectie Nederland, en hoe kunnen we die het beste bewaren? (2 juli) Wat is de rol van koloniaal erfgoed, wat geven we terug aan het land van herkomst, en hoe plaatsen we het koloniale erfgoed dat blijft in een goede context? (oktober).

Karwan Fatah-BlackHistoricus, Commissielid Herijking Canon
Marcus CohenAdviseur DEN Kennisinstituut cultuur & digitalisering
Brigitte JansenProgrammamanager Het Nieuwe Instituut
Foto: Babet Hogervorst