TV NL EN

De Koplopers: De stad als natuurreservaat

moderator
In samenwerking met

Het is een dramatisch jaar voor vlinders, hommels en bijen. Waar in het buitengebied habitats verdwijnen, bossen ontbossen, rivieren en bodems vergiftigd raken en insectenpopulaties verdwijnen, doemt de stad op als plek waar het tij kan worden gekeerd. Kan de wilde stad echt een verschil maken?

De stad wordt steeds belangrijker voor biodiversiteit, maar wordt door ontwerpers en beleidsmakers maar al te vaak gezien als het exclusieve leefgebied van mensen. Als we anders omgaan met grachten, kades, daken, bermen en pleinen, kunnen soorten die elders in de knel komen in de stad hun heil vinden.

En zo wordt de stad niet alleen het thuis voor patatmeeuwen en haringreigers, maar ook voor wilde bijen, bedreigde planten en vogels. Essentieel voor ecosystemen, maar net zo goed voor de mens. Hoe voorkomen we dat stadsnatuur als futiliteit wordt beschouwd? Hoe kunnen gemeenten, ontwerpers, ecologen, beleidsmakers en actieve stadsbewoners nu beginnen aan de wilde stad?

De Koplopers

Vergroenen, verduurzamen, innoveren. De ambities voor Nederland zijn groot, maar de realiteit is weerbarstig. In de serie De Koplopers ontmoet Teun van de Keuken mensen die oplossingen van de toekomst nu al in de praktijk brengen. Wat kunnen we van deze koplopers leren? Hoe vertalen we hun praktijkervaring naar politieke samenwerking – zodat de rest van Nederland ook mee kan in de transitie?

De Koplopers is een samenwerking met Regieorgaan SIA. SIA bevordert de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen.

Sprekers

Marjan SlobFilosoof, Denker des Vaderlands
Aglaia BoumaEntomoloog, onderzoeker Naturalis Biodiversity Center
Gideon SpanjarLector Innovatie & Groenstedelijke Ruimte, Aeres
Nico TillieUrban Ecology & Ecocities Lab TU Delft
Hans KalliwodaKunstenaar, initiatiefnemer Beetotems for RefuBees
Geert TimmermansStadsecoloog Gemeente Amsterdam