TV NL EN

De Koplopers: De stad als natuurreservaat

Programmamaker
In samenwerking met

Biodiversiteit holt achteruit, tot zover niets nieuws. Waar in het buitengebied habitats verdwijnen, visstanden instorten, bossen ontbossen, rivieren en bodems vergiftigd raken en insectenpopulaties verdwijnen, doemt de stad op als plek waar het tij kan worden gekeerd. Kan de wilde stad echt een verschil maken?

De stad wordt door ontwerpers en beleidsmakers nog steeds gezien als het exclusieve leefgebied van mensen. Als we anders omgaan met grachten, kades, daken, bermen en pleinen, komen soorten naar de stad die elders in de knel komen. En zo wordt de stad niet alleen het thuis voor patatmeeuwen en haringreigers, maar ook voor wilde bijen, bedreigde planten en vogels.

En dat is ook goed voor de mens. Hoe voorkomen we dat stadsnatuur als futiliteit wordt beschouwd? Hoe kunnen gemeenten, ontwerpers, ecologen, beleidsmakers en actieve stadsbewoners nu beginnen aan de wilde stad?

De Koplopers

Vergroenen, verduurzamen, innoveren. De ambities voor Nederland zijn groot, maar de realiteit is weerbarstig. In de serie De Koplopers ontmoet Teun van de Keuken mensen die oplossingen van de toekomst nu al in de praktijk brengen. Wat kunnen we van deze koplopers leren? Hoe vertalen we hun praktijkervaring naar politieke samenwerking – zodat de rest van Nederland ook mee kan in de transitie?

De Koplopers is een samenwerking met Regieorgaan SIA. SIA bevordert de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen.

Sprekers

Gideon SpanjarLector Innovatie & Groenstedelijke Ruimte, Aeres
Nico TillieUrban Ecology & Ecocities Lab TU Delft