TV NL EN

De Koplopers: Eerlijke energietransitie

Grassroots, duurzaamheid en de participatiespagaat

Programmamaker
in samenwerking met
We moeten zo snel mogelijk van het gas af en op duurzame manieren onze huizen verwarmen: aan duidelijke doelen en urgentie geen gebrek in Nederland. Maar hoe maken we de energietransitie op een rechtvaardige manier door – samen met stedelingen? Zonder verlies van vertrouwen en een oneerlijke verdeling van baten en lasten?

Bewoners zijn onmisbaar bij het vormgeven van de stad. Hoe kunnen ambitieuze vergezichten, stedenbouwkundige plannen en klimaatmaatregelen naast de wensen en ideeën van bewoners bestaan. In zowel (kans)rijke en (kans)arme wijken? Hoeveel ruimte durven overheden over te laten aan haar burgers? En kan de duurzame transitie bijdragen aan de democratisering van het land?

De Balie ging langs bij Laura Monathen (bewoner, energiecommissaris) en Johnson Adeniyi Adesida (de Groene Hub).

De Koplopers
Vergroenen, verduurzamen, innoveren. De ambities voor Nederland zijn groot, maar de realiteit is weerbarstig.

In de serie De Koplopers ontmoet Teun van de Keuken mensen die oplossingen van de toekomst nu al in de praktijk brengen. Wat kunnen we van deze koplopers leren? Hoe vertalen we hun praktijkervaring naar politieke samenwerking – zodat de rest van Nederland ook mee kan in de transitie?


het logo van regieorgaan sia

De Koplopers is een samenwerking met Regieorgaan SIA. SIA bevordert de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen.

Sprekers

Stan MajoorLector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken.
Najah AouakiEconoom en stedelijk strateeg.
Andro BottseCoforce, energiecommissaris.
Sander van der WaalResearch director, Waag.
Dina El FilaliDichter, Urban system engineer