TV NL EN

Een nieuwe kijk op de zorg, met Lynn Berger

De grootste zorgcrisis ooit voorkomen

Programmamaker
Illustratie door
Na jaren van politiek beleid gericht op efficiëntie dreigt nu een grootschalige zorgcrisis werkelijkheid te worden. De stand van de zorg wordt gekenmerkt door personeelstekorten, te hoge werkdruk, lange wachtlijsten en alsmaar stijgende kosten. De vraag naar zorg overstijgt het aanbod en zorgmedewerkers moeten te veel doen in te weinig tijd. Ergo: een zorgsysteem dat draait om efficiëntie, maakt alles kapot, stelt Correspondent Zorg Lynn Berger. Met o.a. Berger gaat De Balie op zoek naar oplossingen voor dit probleem.

Iedereen heeft zorg nodig. Zonder zorg worden kinderen niet groot, zieken niet beter en ouderen niet oud. Zorg is waar de menselijke beschaving mee begon en wat de maatschappij iedere dag draaiende houdt. Dit lijken we te zijn vergeten, want we denderen keihard op de grootste zorgcrisis ooit af. Als we niets doen aan de huidige stand van de zorg moet per 2060 één op de drie mensen actief zijn in de zorg, om het te kunnen bolwerken.

Hoe zijn we hier terecht gekomen, en hoe komen we er weer uit? Wat is er nodig om zorg te zien voor wat het waard is? Een avond met Lynn Berger, econoom Jasper van Dijk, lector zorg om naasten Erica Witkamp en verpleegkundige Thomas Smits over wat zorg is en zou moeten zijn, en wat er moet gebeuren om zorg de tijd en ruimte te geven die het verdient. 

Over de sprekers

Lynn Berger is schrijver en journalist. Zij schreef onder meer voor de Volkskrant, NRC Handelsblad, Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer. Nu is zij nu correspondent Zorg bij de Correspondent.

Thomas Smits is Intensive Care verpleegkundige bij het Amsterdam UMC. Daarnaast is hij voorzitter van Nurse Minded, dat als missie heeft de werkomstandigheden van verpleegkundigen te verbeteren.

Erica Witkamp is sinds 2019 lector zorg om naasten, waarbij de focus van haar lectoraat ligt op twee vragen: Hoe kunnen zorgprofessionals de naasten (familie, vrienden) ondersteunen om voor iemand te kunnen zorgen, te kunnen participeren en daarbij zelf overeind te blijven?

Jasper van Dijk is econoom met als missie het aanpakken van maatschappelijke en sociale uitdagingen met beter onderbouwd beleid. Dit doet hij vanuit het platform De Onderbouwing en in samenwerking met het Instituut voor Publieke Economie. Jasper is gepromoveerd in de Economie aan de Universiteit van Oxford en heeft gewerkt bij de OESO, de Boston Consulting Group en het ministerie van Financiën. Als wetenschapper, consultant en ambtenaar heeft hij tien jaar ervaring met het onderzoeken van en adviseren over maatschappelijke vraagstukken.

Sprekers

Lynn Berger gefotografeerd door Frank Ruiter
Lynn BergerSchrijver en journalist (Foto Frank Ruiter)
Thomas SmitsIntensive Care verpleegkundige Amsterdam UMC
Erica WitkampLector zorg om naasten
Peter van der VoortArts, hoogleraar en lid van de Eerste Kamer voor D66