TV NL EN

Gedeelde grond: Zuid-Holland

De toekomst van de landbouw verdient een beter gesprek

Moderator
Yoeri Albrecht
Programmamaker
Programmamaker
Merlijn Geurts
In samenwerking met
Rabobank

Grote dossiers als het effect van veeteelt op het klimaat, stikstof en dierenwelzijn in de bio-industrie tonen aan dat de de manier waarop Nederland is omgegaan met zijn land en zijn agrariërs onvermijdelijk leidt tot de uitputting van beiden. Dit heeft geresulteerd in een gepolariseerd debat, wat de samenwerking tussen beleidsmakers, boeren en de rest van de voedselkring bepaald niet ten goede is gekomen.

In een serie kringgesprekken, die door een partnerschap met de Rabobank tot stand komen, gaan we op zoek naar de gemene delers tussen agrariërs, voedselproducenten, beleidsmakers, ontwerpers, biologen en natuurbeschermers, om tot een constructieve dialoog te kunnen komen over de toekomst van de landbouw en veeteelt in Nederland. 

Deze eerste editie strijken we neer in een van de veertien gebieden die door de Rabobank is aangewezen als voedselkring: Zuid-Holland. De Rotterdamse haven is daar een bruisend centrum van wereldwijde im- en export van vers voedsel. De omliggende delta en de zuidelijke eilanden hebben een vruchtbare bodem met veel potentie voor akkerbouw en energiezuinige glastuinbouw. 

Waar liggen de kansen om de groeiende stedelijke bevolking te voeden met duurzaam geteelde en lokale producten, en er ook nog eens voor te zorgen dat de producent een eerlijke boterham verdient? Hoe creëren of behouden we een vitale bodem voor mens en dier? En welke handschoen kan of moet de Rabobank oppakken, als centrale speler in de sector?

Sprekers

Jan BonjerDijkgraaf bij Waterschap Hollandse Delta
Volkert EngelsmanOprichter Eosta
Annelli JanssenOnderzoeker DRIFT
Jennifer MullerManager duurzaamheid bij CBL, brancheorganisatie van supermarkten en foodservicebedrijven
Albert BoersenBoer, Herenboeren
Maarten BoutenOprichter Rechtstreex
Henk ScheeleEigenaar van Hoeksche Chips en Landzicht

In samenwerking met Rabobank doet De Balie komende tijd uitgebreid onderzoek naar wat er nodig is om de landbouwsector toekomstbestendig te maken. Met filosofen, beleidsmakers, kunstenaars, boeren en andere betrokkenen uit de voedselketen gaan we op zoek naar wat noodzakelijk, wenselijk en eerlijk is in de transitie van de agrarische sector. Lees verder in ons dossier: Gedeelde Grond.