TV NL EN

Groen maakt niet gelukkig

Is er genoeg ruimte voor natuur in Nederland?

Programmamaker
In samenwerking met
het logo van regieorgaan sia
Regieorgaan SIA
Vier keer het oppervlak van de stad Utrecht aan nieuw bos: daar zet minister Carola Schouten voor 2030 haar zinnen op. Goed voor mens en biodiversiteit natuurlijk, maar waar moeten al die bomen komen, als elke vierkante meter in Nederland al een bestemming heeft?

Het is duidelijk dat bossen essentieel zijn om grote ambities waar te maken op het gebied van klimaatadaptatie, CO₂-vastlegging, biodiversiteitsherstel en circulaire economie. En dus wil Nederland haar bossen uitbreiden. Maar is er wel genoeg ruimte voor nieuwe natuur? En hoe beheren we het bos van de toekomst?

Een deel van de beloofde bomen moeten komen op bestaande landbouwgrond. De vraag wie daarvoor gaat betalen is een heet hangijzer, om nog maar te zwijgen over de vraag wie het de boeren gaat vertellen.

Of zijn boeren juist onderdeel van de oplossing? Is natuur een troef in het ruimte-vraagstuk, als de aanleg van bos hand in hand gaat met landbouw en woningbouw?

De Koplopers
Vergroenen, bouwen, verduurzamen, innoveren. De ambities voor Nederland zijn groot, maar de ruimte beperkt. We komen nu al drie keer Nederland te kort. Hoe kunnen we al deze plannen waarmaken en voorkomen dat het Nederlandse landschap versnippert?

In de serie De Koplopers ontmoet Teun van de Keuken de mensen die de oplossingen van de toekomst nu al in de praktijk brengen. Wat kunnen we van deze koplopers leren? Hoe vertalen we hun praktijkervaring naar politieke samenwerking – zodat de rest van Nederland ook mee kan in de transitie?


het logo van regieorgaan sia

De Koplopers is een samenwerking met Regieorgaan SIA. SIA bevordert de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. We gaan in gesprek over goed grondgebruik met lectoren van hogescholen die praktijkonderzoek doen, politici die verantwoordelijk zijn voor de regels en ervaringsdeskundigen die een oplossing zoeken.

Sprekers

Teun van de KeukenModerator
John RaggersOpleidingsmanager Bos- en Natuurbeheer
Hogeschool Van Hall Larenstein
Mary FiersDirecteur Groen Ontwikkelfonds Brabant
Alex DatemaMelkveehouder en voorzitter BoerenNatuur
Gerwin de VriesEigenaar Flux landscape architecture

Natuur is voor tevredenen of legen.
En dan: wat is natuur nog in dit land?

Een stukje bos, ter grootte van een krant,
Een heuvel met wat villaatjes ertegen.

J.C Bloem, De Dapperstraat (1945)