TV NL EN

Huren met kuren

Prominente raadsleden in debat over de armzalige staat van Amsterdamse huurhuizen.

Raads-
leden in
debat
Moderator
Sofie Rutenfrans
Amsterdam breekt bouwrecord na bouwrecord, maar ondertussen leven veel bewoners in oude en slecht onderhouden huizen, heeft een kwart last van schimmel en zijn er verder klachten over houtrot, ongedierte, lekkages en andere kuren. Wat moet er gebeuren? Zes prominente raadsleden in debat.

Sinds 2019 heeft De Balie Live Journalism onderzoek gedaan naar verschillende misstanden in Amsterdam. We onderzochten zo ook het achterstallig onderhoud van sociale huurwoningen. De verhalen die wij de afgelopen tijd hebben verzameld maakten veel los, maar is er ook verschil gemaakt? We gaan daarom opnieuw in gesprek, dit keer met gemeenteraadsleden. Wat neemt de raad de komende vier jaar mee?

Heb je een idee of vraag over deze reeks? Mail dan naar livejournalism@debalie.nl.

De avond begon met een scene uit Het Schimmelparadijs, de theatrale voorstelling van theatermaker Jelle Zijlstra, over een stad die doordendert richting de miljoen inwoners, terwijl sommigen nu nog letterlijk “in de shit van de bovenburen zitten”. We maken kennis met Els, een 76-jarige Amsterdamse die al 46 jaar in hetzelfde sociale huurhuis woont en amper hulp krijgt bij de scheuren, kieren en gaten in haar woning. Haar huisbaas doet er alles aan om haar de woning uit te krijgen: “25.000 euro en dan praten we helemaal nergens meer over”. Ook de opzichter van de woningbouwvereniging is niet echt behulpzaam en er is sprake van intimidatie. Maar Els is vastberaden: haar krijgen ze de woning niet uit.

Deze verhalen zijn helaas niet fictief en komen veel voor in Amsterdam. Bovendien is wonen een steeds belangrijker thema geworden, zeker met de opkomende gemeenteraadsverkiezingen. Er wordt veel gesproken over “bouwen, bouwen, bouwen”, maar hoe staat het eigenlijk met het bestaande aanbod van de huurwoningen in Amsterdam?

Sophie Rutenfrans, de moderator van de avond, sprak eerst met Oscar Vrij van !WOON en Deborah Meibergen, bewoner uit Amsterdam Zuid. Een lege stoel was gereserveerd voor de Amsterdamse woningcorporaties, die hadden aangegeven niet te willen deelnemen aan het programma. Het debat was volgens hen “eenzijdig ingestoken en teveel gericht op specifieke casuïstiek”. Oscar Vrij was het daar niet mee eens; hij sprak over een “structureel probleem, waarbij de woningcorporaties het wel beter op orde heeft dan de particuliere sector”,  waardoor het jammer was dat ze daarover niet kwamen vertellen. Er was volgens hem nog wel ruimte voor verbetering. Deborah Meibergen huurt van de particuliere verhuurder Rappange en herkende wat Els overkwam in de theaterscene. Ze woont sinds 14 jaar in haar woning en sprak van “alleen maar gelazer”. Het ontbreekt aan adequate communicatie en de bereidheid om achterstallig onderhoud, in haar geval loden leidingen, aan te pakken.

Ook Merlijn Geurts, een andere bewoner die een huis huurt via woningcorporatie Ymere, beschrijft in haar column hoe haar problemen met rioolvliegjes en lekkages maar niet worden opgelost. Organisaties werken langs elkaar heen en het ontbreekt aan juiste instructies en volledige informatie. Het probleem speelt al maanden, maar is nog steeds niet verholpen.

De aanwezige raadsleden gingen vervolgens in tweetallen met elkaar in debat. Het was voor iedereen immers wel duidelijk dat zaken anders moeten, al ziet die invulling er bij iedere partij anders uit.

GroenLinks is een voorstander van het afschaffen van de verhuurdersheffing. Hierdoor zou geld worden vrijgemaakt bij woningcorporaties om achterstallig onderhoud aan te pakken. VVD is het niet eens met de stelling en beargumenteert dat meer financiering voor woningcorporaties het probleem van achterstallig onderhoud niet oplost.

Op de stelling of de gemeente Amsterdam zelf huurwoningen moet opkopen van corporaties om zo verhuurder te worden, zegt D66 dat het “onrealistisch en te kostbaar” is en dat er meer moet worden bijgebouwd. De SP is echter wel een voorstander, ook omdat de nood in de stad hoog is, en bouwen teveel tijd kost.

In het laatste debat tussen JA21 en de PvdA, pleit de PvdA voor meer mogelijkheden voor de gemeente om in te grijpen op de particuliere woningmarkt, bijvoorbeeld door het instellen van een verhuurdersvergunning. JA21 is voornamelijk een voorstander van sneller optreden bij excessen, om ervoor te zorgen dat achterstallig onderhoud sneller wordt aangepakt. De PvdA beargumenteert dat er wel meer nodig is dan dat, en pleit ook voor “de benoeming van een minister volkshuisvesting”.

Sprekers

Oscar Vrij Stichting !WOON, woningkwaliteit
Deborah MeibergenBewoner Amsterdam Zuid
Merlijn GeurtsBewoner Amsterdam West
Sofyan MbarkiFractievoorzitter PvdA Amsterdam
Ilana RooderkerkWoordvoerder Wonen en vice-fractievoorzitter D66 Amsterdam
Erik Flentge Fractievoorzitter SP Amsterdam
Nienke van RenssenWoordvoerder Wonen GroenLinks Amsterdam
Kevin KreugerRaadslid JA21 Amsterdam
Hala Naoum NéhméRaadslid VVD Amsterdam
Live Journalism / do 19 maart 2020

Achterstallig onderhoud

2019: Onderzoek naar achterstallig onderhoud in huurhuizen Amsterdam breekt bouwrecord na bouwrecord, maar ondertussen leven veel Amsterdamm…