TV NL EN

Sign of the Times: Natalie Haynes and Eline Arbo

On Greek myths, the female gaze and patriarchy

Programme editor
They are both masters at retelling ancient and widely known stories in such a way that they take on new meaning: British writer and comedian Natalie Haynes and director Eline Arbo. In a new episode of Sign of the Times, they will use scenes from world literature to discuss Greek myths, patriarchal history and standing up for female voices. 

A Cambridge classicist graduate, Natalie Haynes began her career as a comedian but grew into one of the UK’s most successful authors. She is a frontrunner for one of the most important movements in modern literature: retelling classic stories from a female perspective. For instance, in Stone Blind (2023), she tells the story of an abused woman and presents Medusa not as a monster or victim, but as a human being.

Similarly, director Eline Arbo, artistic director of Internationaal Theater Amsterdam since September 2023, fearlessly questions the patriarchal theatre canon and transforms classic female characters on stage into people of flesh and blood. How can creators move beyond stereotypes and the male-female dichotomy? And how do their retellings shed new light on Western culture?

Sign of the Times

During Sign of the Times, Internationaal Theater Amsterdam and De Balie explore today’s social issues during a unique combination of theatre and conversation. In previous editions, we talked about the Catalans’ anger with Carles Puigdemont, who fled from Spain, French writer Kamel Daoud shed light on colonial identity, and David Van Reybrouck, Ivo van Hove, the ITA Ensemble and De Balie collaborated on a theatrical performance following Reybrouck’s book Revolusi.

Text in Dutch

Sign of the Times: Natalie Haynes en Eline Arbo

over Griekse mythen, de female gaze en het patriarchaat

Ze zijn beiden meester in het hervertellen van eeuwenoude en alom bekende verhalen op zo’n manier dat ze een nieuwe betekenis krijgen: de Britse schrijver en komiek Natalie Haynes en regisseur Eline Arbo. Tijdens een nieuwe aflevering van Sign of the Times gaan ze aan de hand van scènes uit de wereldliteratuur in gesprek over Griekse mythen, patriarchale geschiedenis en het opkomen voor vrouwelijke stemmen. 

Natalie Haynes, afgestudeerd aan Cambridge als classicus, begon haar carrière als comedian, maar groeide uit tot één van de meest succesvolle auteurs uit de UK. Ze is een koploper van één van de belangrijkste bewegingen in de moderne literatuur: het opnieuw vertellen van klassieke verhalen vanuit een vrouwelijk perspectief. Zo vertelt ze in De blik van Medusa (2023) het verhaal van een misbruikte vrouw en presenteert ze Medusa niet als monster of slachtoffer, maar als mens.

Ook regisseur Eline Arbo, sinds september 2023 artistiek directeur van Internationaal Theater Amsterdam, bevraagt onverschrokken de patriarchale theatercanon en transformeert klassieke vrouwelijke personages op het podium naar mensen van vlees en bloed. Hoe kun je als maker voorbijgaan aan stereotypen en de tweedeling man-vrouw? En hoe werpen hun hervertellingen nieuw licht op de Westerse cultuur?

Sign of the Times

Tijdens Sign of the Times onderzoeken Internationaal Theater Amsterdam en De Balie dé maatschappelijke thema’s van vandaag tijdens een unieke combinatie van theater en gesprek. In eerdere afleveringen spraken we over de woede van Catalanen met de uit Spanje gevluchte Carles Puigdemont, wierp Franse schrijver Kamel Daoud zijn licht op koloniale identiteit, en werkten David Van Reybrouck, Ivo van Hove, het ITA Ensemble en De Balie samen aan een theatrale voorstelling naar aanleiding van Reybrouck’s boek Revolusi.

Speakers

Natalie HaynesWriter and comedian
Eline ArboArtistic director of ITA

This programme takes place at our partner: International Theater Amsterdam.

Altijd als eerste op de hoogte van onze programmering