TV NL EN

Wie bepaalt de inhoud van de geschiedenisles?

Een gesprek met de makers van ons geschiedenisonderwijs: een opsteller van exameneisen, een schoolboekenschrijver en een geschiedenisdocent.

programmamaker
De roep om verandering van ons geschiedenisonderwijs is zelden afwezig. Een eis luidt: het perspectief van de vrouw verdient meer aandacht. Maar bij wie ligt de macht over de inhoud van de les?

De Balie spreekt met de makers van ons geschiedenisonderwijs: een opsteller van exameneisen, een schoolboekenschrijver en een geschiedenisdocent. Want uiteindelijk bepalen zij wat leerlingen voorgeschoteld krijgen.

We vragen hen hoe zij rekening houden met het publieke debat aan de hand van het thema: vrouwen in de geschiedenisles. Staat de invulling van hun les los van de publieke opinie of vinden de makers dat ze gebruik moeten maken van de levendige discussie over ons geschiedenisonderwijs?

Sprekers

Hanneke Tuithof laat in een inleiding zien hoe het speelveld van ons geschiedenisonderwijs eruit ziet. Wie zijn de spelers en welke regels moeten zij volgen? Opsteller van exameneisen Jan van Miert, schoolboekenschrijver Tom van der Geugten en geschiedenisdocent Liesbeth Dirks zijn drie “poortwachters” van geschiedenisonderwijs. Ze vertellen over welke afwegingen zij nemen bij het opstellen van lesmateriaal. Agnes Cremers is oprichter van F-site, een online educatieplatform met lesmateriaal over vrouwen in de geschiedenis. Ze verbaast zich over waarom we zo weinig leren over vrouwen die altijd de helft van de wereldbevolking uitmaken.

Sprekers

Jan van MiertCollege voor Toetsing en Examens
Tom van der GeugtenAuteur van Geschiedeniswerkplaats, Noordhoff Uitgevers
Liesbeth DirksGeschiedenisleraar van het jaar 2016, Schoonhovens College
Hanneke TuithofVakdidacticus geschiedenis Universiteit Utrecht en commissielid herziening van de Canon Commissie Kennedy
Agnes CremersHistoricus en medeoprichter F-site