TV NL EN

Doen alsof je studeert

Wie redt de pretend-student?

programmamaker
programmamaker
Hasna Elbaamrani
In samenwerking met
Argan
moderator
Jamila Aanzi
illustratie
Margot Beekelaar
Studenten die liegen over het volgen van een studie of zwijgen over dat ze gestopt zijn, is iets om ons zorgen over te maken. Zogeheten pretend- of spookstudenten leiden een dubbelleven en het geheim dat ze dragen weegt zwaar. Een geheim dat grote psychologische en sociale gevolgen heeft. Waarom voelen jongeren zich gedwongen om te liegen naar hun directe omgeving? Hoe is het om pretend-student te zijn? Wie is er verantwoordelijk voor het helpen van deze groep?

De mentale gezondheid van studenten staat al langer onder druk. Dat is duidelijk terug te zien in de toename van eenzaamheid, gevoelens van angst en depressies en een stijging van het aantal suïcides.

Daarom gaan we in een gesprek op zoek naar handvatten met voormalig pretend-studenten, huidige studenten en professionals. We doorbreken het taboe: hoe groot is deze groep studenten en hoe kunnen we ze helpen?

Sprekers

Samia Boukhizzou is algemeen bestuurslid bij JOB. JOB MBO is dé landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. Dit doen ze onder andere door studenten en studentenraden te informeren over hun rechten, mbo’ers te vertegenwoordigen richting media en politiek en door verschillende activiteiten te organiseren. Ze heeft onder andere de portefeuille studentenwelzijn.

Job van Ballegoijen de Jong (36) is bestuurssecretaris bij het advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek, en mede-oprichter van Advocaatje Leef Je Nog, een coachingsinitiatief gericht op jonge juridische professionals die zich afvragen of ze op de goede plek zitten (en zo nee: hoe ze daar dan wel kunnen komen). Job was echter ook een zogenaamde “pretend-student”, die jarenlang deed alsof hij succesvol studeerde, terwijl het tegendeel het geval was. Dankzij een sterk vangnet is hij hier weer uit gekomen, met een voltooide studie International Criminal Law aan Columbia University in New York tot gevolg. 

Romke Biagioni werkt sinds 2004 als studentendecaan bij de Universiteit Leiden. Daarnaast is zij al jarenlang bestuurslid van het Landelijk Beraad Studentendecanen WO en momenteel voorzitter van de Commissie Studentenwelzijn. Als studentendecaan houdt zij zich bezig met studenten met een functiebeperking, de coaching en begeleiding van studenten met psychische problematiek, met name voor studenten met AD(H)D. Ook heeft zij veel ervaring met zorgwekkend gedrag bij studenten en de begeleiding van studenten met ernstige psychiatrische problematiek.

Ellen Klatter is lector Studiesucces aan Hogeschool Rotterdam. Haar onderzoek is gericht op onderwijskwaliteit, curriculumontwikkeling en leerprocessen. Van haar hand verscheen o.a. het adviesrapport Grip op Studiesucces. Daarnaast focust haar lectoraat Versterking Beroepsonderwijs op aansluiting en doorstroom in de beroepskolom. Klatter adviseert studenten, docenten en lerarenopleiders in de uitvoering van praktijkonderzoek en begeleidt masterstudenten en promovendi aan het hbo en wo. Ze is landelijk actief in diverse raden en wetenschappelijk lid van de programmacommissie Aansluiting (beroeps)Onderwijs en Arbeidsmarkt (NRO).

Rick Wolff is senior-onderzoeker bij Risbo, een aan de EUR verbonden onderzoeks- en onderwijsadviesbureau. Zijn onderzoek richt zich op diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs. In zijn werk kijkt hij naar kenmerken van studenten die samenhangen met studiesucces en bestudeert hij welke contextuele factoren, zoals de door opleidingen aangeboden leeromgevingen, prestatieverschillen tussen studentgroepen kunnen verklaren en verkleinen. Naast zijn werk als onderzoeker ontwikkelt en geeft hij docenttrainingen diversiteit en inclusie in de klas en verzorgt hij een pre-bachelor module Studievaardigheden voor studenten met een vluchtelingachtergrond. Rick is lid van de NRO Expertgroep Toegankelijkheid Hoger Onderwijs.

Sprekers

Job van BallegoijenVoormalig pretend-student. Jurist en coach Advocaatje Leef Je Nog.
Romke BiagioniStudentendecaan Universiteit Leiden
Samia BoukhizzouAlgemeen bestuurslid JOB MBO
Ellen KlatterLector Studiesucces Hogeschool Rotterdam
Rick WolffSenior onderzoeker Erasmus Universiteit Rotterdam
Thomas Klein GoldewijkOprichter Frisse Gedachtes