TV NL EN

Bas Bots

STUDIO, STUDIO 10
Foto: Tanne van der Wal

Bas Bots is belastingrechtexpert. Hij studeert fiscaal recht en encyclopedie en filosofie van het recht aan de Universiteit Leiden. Met zijn (studie)achtergrond wil hij ethisch-filosofische reflecties bieden op het belastingrecht. Te vaak wordt – wanneer het over belastingen gaat – voorbij gegaan aan het maatschappelijk belang. De maatschappelijke discussie over belastingontwijking door multinationals en de toeslagenaffaire tonen aan dat het regelmatig ontbreekt aan reflectie op het belastingrecht. Bas wil zich dan ook graag inzetten voor een rechtvaardiger belastingstelsel en een inhoudelijk maatschappelijk debat hierover. Met vakinhoudelijke kennis wil hij daarbij een brug slaan tussen de wetenschap en het publieke debat.