TV NL EN

Eke Krijnen

STUDIO 7
Onderwijsonderzoeker

Eke Krijnen is onderwijsonderzoeker bij het Kohnstamm Instituut in Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in de samenwerking tussen ouder en school in het stimuleren van de taalontwikkeling van kinderen. Als onderwijsonderzoeker wil Eke kennis boven tafel krijgen die nodig is voor een eerlijkere samenleving met gelijke onderwijskansen voor alle kinderen. Daarnaast is Eke bestuurslid van stichting Meer Dan Gewenst, een stichting die opkomt voor de belangen van LHBT’s met kinderen of een kinderwens. Zij zet zich in voor betere wetgeving voor en acceptatie van ‘roze’ gezinnen.