TV NL EN

Jur Jacobs

STUDIO, STUDIO 10
Foto: Tanne van der Wal

Jur Jacobs is boer, ondernemer en zet projecten op rondom voedsel en mensen. Jur’s interesse en expertise ligt bij armoede, voedsel en dan vooral de connectie daartussen. Van een duurzame foodbox tot sociaal visbedrijf Buurvissen. Op dit moment werkt hij aan initiatief De Seizoenarbeiders om de kloof tussen boer en burger te dichten. Jongeren die vanwege de coronacrisis even geen werk hebben kunnen aan de slag bij boeren, zonder dit werk te romantiseren. Ook stortte hij duizenden kilo’s frietaardappels in verschillende steden in Nederland om deze te redden van vernietiging onder de noemer “Topje van de Aardappelberg”

De kern van deze projecten is dat ze ingewikkelde vragen en problemen op een leuke en lichte manier begrijpbaar maken en daardoor juist mensen aan het denken zet. Er is een kloof tussen boer en burger, tussen arm en rijk en wel of geen toegang tot goed voedsel. In deze polariserende wereld werkt Jur aan meer nuance in dit debat. Waarom gooien we aardappels weg terwijl er honger wordt geleden? Waarom werken buitenlandse seizoenswerkers onder mensonterende omstandigheden in Nederland? Waarom eten we vooral zalm en tonijn terwijl we de Noordzee ook vol zit met lekkere vissen?

Veel van zijn projecten zijn onbetaald en daarvoor heeft Jur ‘De Goede Doener’ opgezet, als een eigen invulling voor een basisinkomen. Want waarom is er vaak zo weinig geld voor werk met een grote maatschappelijke impact?


Jur Jacobs in de media