TV NL EN

Rachelle van Andel

STUDIO 7
Filosoof en remonstrants theoloog

Rachelle van Andel is filosoof en remonstrants theoloog. Graag doordenkt Rachelle de samenleving in al haar facetten, en onderzoekt ze hoe we met elkaar goed kunnen samenleven. Door welke verhalen laten wij ons leven leiden? Welke verhalen worden verteld, en welke verhalen stoppen we weg en begraven we diep in onszelf? 

Ze is wars van snelle antwoorden en ondoordachte reflecties, en vindt het van groot belang om machtsstructuren te bevragen. Ze zet zich in voor een samenleving waarin ieder mens toegang heeft tot mogelijkheden om eigen keuzes te kunnen maken, voor de ruimte voor kwetsbaarheid en veerkracht en betrokkenheid op elkaar. 

Rachelle is verbonden aan Universiteit Maastricht en de TU/Eindhoven waar ze werkt als studentenpastor en remonstrants theoloog. Eerder werkte ze voor ngo de Graal waarbij ze zich inzette voor gendergelijkheid,  diversiteit en preventie van geweld tegen vrouwen.