TV NL EN

Techdenkers

Hosted by Adyen

Stilstaan bij vooruitgang

De Balie presenteert Techdenkers, een programmareeks in de kelder van Adyen over de vraag hoe tech kan of moet bijdragen aan de grote uitdagingen van de komende decennia. Op zoek naar het antwoord gaan specialisten, beleidsmakers, kunstenaars en andere ervaringsdeskundigen op verschillende manieren de dialoog aan.

Next up:

Langs de ethische meetlat
Steeds meer wordt duidelijk dat wij tegen de grenzen aanlopen van het systeem waarin wij leven. Ecologische, economische en sociale crises stapelen zich op. Ondertussen blijft de vraag naar energie, connectiviteit en veiligheid onverminderd groot. Technologie heeft ons gebracht waar we nu zijn, en het is waar we onze hoop op een betere wereld op vestigen. Over zoiets fundamenteels moet een goed gesprek plaatsvinden.

Techdenkers is een maandelijks programma waar we stilstaan bij vooruitgang. Een avond waarin we tech en innovatie langs de ethische meetlat leggen. Welke rol speelt tech in het leven en welzijn van komende generaties? En welke waarden willen we meegeven aan belangrijke innovatie?  

Partnership
De Balie en het Amsterdamse fintech-bedrijf Adyen slaan de handen ineen om tot serieuze en structurele reflectie op de rol van technologie in onze samenleving te komen.

Vanaf maart 2022 vindt er iedere maand een programma plaats in de evenementenruimte van het nieuwe kantoor van Adyen aan het Rokin. De programma’s worden inhoudelijk verzorgd en uitgezonden door De Balie. Naast de publieksprogramma’s wordt er een onderwijslijn ontwikkeld waarin Vmbo-scholieren worden uitgedaagd na te denken over de ethische vraagstukken in de wereld achter hun telefoonscherm.

Terugkijken:

Margot Bekelaar
De Balie TV / do 30 juni 2022

Techdenkers: Het Algoritme Der Liefde

De Balie TV / do 19 mei 2022

Techdenkers: Democratie in je handpalm

De Balie TV / do 28 april 2022

Techdenkers: het vrije internet in oorlogstijd

De Balie TV / do 17 maart 2022

Techdenkers: een werkloze toekomst

De Balie TV / do 17 februari 2022

Techdenkers: Het algoritme de baas

De Balie TV / do 20 januari 2022

Techdenkers: Hackparadijs Nederland

Artikel / ma 4 april 2022

Stilstaan bij vooruitgang


De Balie and Adyen present Techdenkers, a program series about how tech can or should contribute to the major challenges of the coming decades. In search of the answer, specialists, policy makers, artists and other experts by experience enter into a dialogue in various ways.

It is becoming increasingly clear that we are reaching the limits of the system in which we live. Ecological, economic and social crises are piling up. Meanwhile, the demand for energy, connectivity and security remains high. Technology has brought us where we are today, and it is where we pin our hopes for a better world. A good conversation needs to take place about something so fundamental.

The ethical yardstic
Techthinkers is a monthly program where we reflect on progress. An evening in which we measure tech and innovation against the ethical yardstick. What role does tech play in the lives and well-being of generations to come? And what values ​​do we want to pass on to important innovation?

Partnership
From March 2022, a program will take place every month in the event space of Adyen’s new office on Rokin. The content of the programs is provided and broadcast by De Balie. In addition to the public programs, an educational line is being developed in which VMBO students are challenged to think about the ethical issues in the world behind their telephone screens.