TV NL EN

300 jaar Kant

De revolutie van het denken

Immanuel Kant, de belangrijkste filosoof van de moderne tijd, werd driehonderd jaar geleden geboren, maar zijn revolutionaire denken is nog steeds relevant. Zo blijkt ook in ‘Kant. De revolutie van het denken’ van de Duitse filosoof Marcus Willaschek. Kant formuleerde de categorische imperatief en maakte een onderscheid tussen de voor-ons-waarneembare-wereld en de dingen zoals ze werkelijk zijn. Tijdens dit programma behandelen we de vier vragen van Kant met een panel van experts. Hoe zijn deze vragen nog steeds van invloed in de huidige maatschappij?

De Duitse filosoof Immanuel Kant schreef als eerste over kosmopolitisme en gaf ons idee van menselijke waardigheid vorm. Kant beschouwde zijn vier vragen als essentieel voor het begrijpen van de menselijke conditie en de beperkingen en mogelijkheden van onze kennis en ethiek: ‘Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Waar mag ik op hopen? Wat is de mens?’

Marcus Willaschek is een vooraan­staand internationaal Kantexpert en hoogleraar moderne filosofie aan de Goethe Universiteit in Frankfurt. Als voorzitter van de Kantcommis­sie van de Berlijns-Brandenburgse Academie voor Wetenschappen en Geesteswetenschappen is hij medeverantwoordelijk voor de academische uitgave van Kants geschriften. In het boek ‘Kant. De revolutie van het denken’ beschrijft hij in dertig korte hoofdstukken de vele facetten van Kants revolutie in het denken, die de mens in het middelpunt van de wereld plaatst. Hij maakt duidelijk waarom Kant nog altijd relevant is en wanneer hij problematisch is. Ook heeft hij aandacht voor Kants levensverhaal en de tijd waarin hij leefde.

Dit programma zal gedeeltelijk in het Engels zijn.

Sprekers

Marcus Willaschek Kantexpert en hoogleraar moderne filosofie
Joke HermsenFilosoof en schrijver
Coen SimonHoofdredacteur Filosofie Magazine
Rosan Hollak Filosoof en journalist
Rose AkrasPerformancekunstenaar, onderzoeker belichaamde kennis
Isadora TomasiPerformancekunstenaar