TV NL EN

Corona Hoorzittingen: Artikel 23

Artikel 23: Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering

Programmamaker
Merlijn Geurts
Programmamaker
Luuk Ex
programmamaker
Ianthe Mosselman
Sinds de start van de coronacrisis in maart staat het onderwijs zwaar onder druk. Hoe kunnen de scholen veilig onderwijs garanderen aan scholieren en docenten? Hoe zwaar weegt het fysiek geven van onderwijs in relatie tot oplopende besmettingen?

De Balie, een voormalig kantongerecht, vormt het decor voor de Corona Hoorzittingen waarin we op theatrale wijze het coronabeleid toetsen aan de grondwet. Deze aflevering staat artikel 23 centraal: het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering. De avond waarschuwt onderwijsonderzoeker Pedro de Bruyckere voor schadelijke gevolgen van scholen sluiten en onderwijs op afstand. Arts Abdulhaq Compier en Ginny Mooij van het Red Team Covid-19 vinden het echter onverantwoord hoe momenteel de gezondheid van kinderen op het spel wordt gezet.

Botst het openhouden van scholen met grondwetsartikel 22: “De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.”? Wanneer zijn scholen veilig genoeg om open te houden? En is thuisonderwijs wel voldoende onderwijs?

Filosoof en theatermaker Laura van Dolron doet live verslag.

Over de sprekers

Pedro de Bruyckere is onderwijsonderzoeker en pedagoog. Hij houdt als wetenschapper nauwgezet bij wat het effect was van de sluiting van scholen tijdens de eerste golf in verschillende landen. Hij waarschuwt voor schadelijke gevolgen van schoolsluiting: niet alleen lopen leerlingen een leerachterstand op, ook zijn er onveilige thuissituatie en een stijging van kindermishandeling als gevolgen. Bovendien is een kleinere groep kinderen die veel harder wordt geraakt dan het gemiddelde laat zien.

Arts Abdulhaq Compier ziet dat er steeds meer bekend is over de lange termijneffecten voor je gezondheid na een besmetting. Kinderen kunnen blijvende klachten houden die niet mogen worden onderschat. Zolang de overheid kinderen via de leerplicht naar school stuurt, wordt de jeugd aan te veel gevaar blootgesteld.

Ginny Mooij is lid van het “Red Team Covid-19” en uit via Twitter en in media veel kritiek op de weinige maatregelen die er volgens haar zijn genomen om scholen een veilig plek te maken. Ze is zelf moeder van schoolgaande kinderen en spreekt als onderzoeker veel met bezorgde ouders en docenten. Ze merkt dat er momenteel weinig ruimte is voor kritiek op de onveilige situatie op school.

Meta Vaandrager is senior strafrechter bij de rechtbank in Amsterdam. Vaandrager zat de zaak voor de moord op de broer van de kroongetuige in de zaak Taghi en de zaak tegen Saadia Ait Taleb (ambtenaar gemeente Amsterdam).

Petra Urban wordt vaak genoemd als beste rechtbanktekenaar, haar tekeningen zijn natuurgetrouw, dat levert haar soms kritiek op van verdachten omdat die te herkenbaar zouden zijn. Ze ruilde haar papier en penseel in voor een tablet waardoor ze allerlei materialen digitaal tot haar beschikking heeft.

Ontdek andere programma’s in de reeks Corona Hoorzittingen:
– Do 17 december/ 20:00 uur: Artikel 22: De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid
– Vrij 18 december/ 20:00 uur: Artikel 10: Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer

Sprekers

Pedro de BruyckerePedagoog en onderwijsonderzoeker
Abdulhaq CompierArts en psychiater
Ginny MooijLid “Red Team COVID-19”, moeder van schoolgaand kind
Petra UrbanRechtbanktekenaar
Meta VaandragerStrafrechter

Binnenkort maken we meer sprekers bekend. Houd deze programmapagina in de gaten!

De Corona Hoorzittingen

De coronamaatregelen perken de wettelijk vastgestelde vrijheidsrechten van Nederlandse burgers in. De grondwet biedt hier echter ook ruimte toe omwille van de volksgezondheid. Kunnen we spreken van ‘nood breekt wet’ of zijn sommige maatregelen niet proportioneel? Tijdens de serie Corona Hoorzittingen nemen we in drie afleveringen artikel 22 (gezondheid), artikel 23 (onderwijs) en artikel 10 (privacy) onder de loep.