TV NL EN

De Balie on Tour: Sphinx Maastricht

‘Crapuul’ in 2023: armoede in Maastricht?

In samenwerking met
In samenwerking met
De Nationale Postcode Loterij
Moderator
Over ‘onmaatschappelijkheid’ spreken we vandaag de dag niet meer. Wel over armoede, tweedeling, parallelle samenlevingen, afgehaakten. Deze stad kent nog steeds sociaal-economische en sociaal-culturele armoede en uitsluiting. In onze stad leven meer dan 7000 gezinnen in armoede. Hun inkomens behoren gemiddeld tot de laagste van Nederland. Hoe kan dat, en wat kunnen we daaraan doen?

In 2020 werd het ‘Aanvalsplan Armoede Maastricht’ gelanceerd, met de ambitie om voor 2030 de armoede in Maastricht onder het landelijke gemiddelde te brengen. Waar staan we eind 2023 in de ontwikkeling van die ambitie? Nu de term bestaanszekerheid ge(her)ïntroduceerd is in de politiek en de bestrijding van armoede weer hoog op de agenda staat, is het tijd om de balans op te maken!

In dit debat kijken we terug op de ‘Crapuulperiode’ en bieden we een kritische beschouwing vanuit maatschappelijk en politiek perspectief. Onder leiding van Lennart Booij gaat een expertpanel en het publiek met elkaar in debat in twee rondes.

Crapuul, een scheldwoord voor de ‘onmaatschappelijken’ in Maastricht, voor mensen die moesten ‘resocialiseren’. En ook de titel van het recente boek van Frank Bokern, ‘Crapuul, kroniek van een krottenwijk’ over Maastricht in de periode van 1840 tot 1982.

Frank Bokern, schrijver van ‘Crapuul, Kroniek van een Krottenwijk’ en Leonie Ruiter, Hoofd Fondsenwerving Jeugdeducatiefonds trappen de debatrondes af met een prikkelende introductie. Het panel bestaat uit (onder meer) Huup Peters, Samen Uit De Armoede, Maastrichtse Donutcoalitie en Uschi Prick, directeur Quiet Community Maastricht en tenslotte René Gabriels, universitair docent filosofie en vrijwilliger bij de voedselbank. Zij geven hun reflectie op de stand van zaken en aanpak van armoede in Maastricht. Vanzelfsprekend hebben wij ook de gemeente uitgenodigd.


Over deze samenwerking

Dit programma is onderdeel van De Balie on Tour. De Balie gaat met verschillende podia in het land een samenwerking aan om programma’s te maken over onderwerpen die dicht bij de inwoners liggen. Thema’s als jeugdcriminaliteit, ongelijkheid en vertrouwen in de overheid komen voorbij. Met de tour wil De Balie gesprekken tussen partijen mogelijk maken over de plaatselijke problematiek waar inwoners mee te maken hebben.

De Balie on Tour wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Sprekers

Frank BokernSchrijver van Crapuul, Kroniek van een Krottenwijk
Leonie RuiterHoofd Fondsenwerving Jeugdeducatiefonds
Huup PetersSamen Uit De Armoede, Maastrichtse Donutcoalitie
Uschi PrickDirecteur Quiet Community Maastrich
René GabrielsUniversitair docent filosofie