TV NL EN

De Koplopers: Voedsel voor de metropool

programmamaker / Moderator
In samenwerking met
het logo van regieorgaan sia
Regieorgaan SIA
In het veenweidegebied rond Amsterdam wordt enorm veel voedsel geproduceerd, waarvan slechts een fractie op transport naar de stad gaat. Dat is gek, want stedelingen kopen vervolgens het eten van een boer veel verder weg. Kunnen we boer en burger dichter tot elkaar laten komen? Door niet alleen voedsel exclusief voor de stad te verbouwen, maar tegelijkertijd ook zorg te dragen voor ecosystemen en nieuwe cultuurlandschappen. Wat kunnen we leren van de koplopers rondom de stad?

Ons voedselsysteem is de grootste bedreiging van andere natuurlijke systemen. Die gevolgen zijn merkbaar en van invloed op de waterstand, het gebrek aan biodiversiteit, onze algehele gezondheid, veiligheid of sociale cohesie. ‘Wat nodig is’, pleit lector Patrick Huntjens, ‘is een nieuw sociaal contract. Een natuurlijk contract met een radicaal andere kijk op de relatie tussen de mens en zijn omgeving’.

Over Prof. Dr. Patrick Huntjens

Prof. Dr. Patrick Huntjens is lector Sociale Innovaties in het Groene Domein bij het RIC-AFL, en tevens hoogleraar Governance of Sustainability Transitions, een persoonlijke leerstoel bij Maastricht Sustainability Institute (MSI) van de School of Business and Economics (SBE), Universiteit Maastricht. Patrick is verder voorzitter van de Participatietafel Voedseltransitie (2021-2025) van DuurzaamDoor, een multistakeholder kennis- en innovatieprogramma van de Nederlandse overheid.

Ook is Patrick auteur van Towards a Natural Social Contract (2021).

Sprekers

Patrick HuntjensLector Sociale Innovaties in het Groene Domein, Inholland
Marrit Kyung Ok SchakelBoerderij BuitenverwachtingFoto: Gabriela Hengeveld
Pieter van der ValkGrondcoöperatie Rijkdom, Agricycling
Danielle de NieOprichter Wij.land, Aardpeer
Yanna HoekStrateeg Stichting Rondgang