TV NL EN

De vrouwen achter de Wagner Group

Nederlandse première documentair theaterstuk Wachten valt zwaarder dan begraven

Programmamaker
toneeltekst
Yulia Vishnevets
Wachten valt zwaarder dan begraven is een aangrijpend documentair theaterstuk van de Russische filmmaker en journalist Yulia Vishnevets. Dit unieke stuk is gebaseerd op echte gesprekken in een Telegram-chat, waarin de Russische familieleden van Wagner huurlingen – echtgenotes, moeders en zussen – ervaringen delen over het wachten op de thuiskomst van hun mannen, die vervroegd uit de gevangenis zijn vrijgelaten om te vechten tegen Oekraïne.

Yulia Vishnevets beoogt een eerlijk en genuanceerd portret te schetsen hoe de vrouwen van deze mannen de oorlog ervaren en ook bijdragen aan de cyclus van geweld. Dit theaterstuk biedt een inkijk in de complexiteit en gewelddadigheid van de Russische samenleving. Het stelt indringende vragen over de impact van oorlog op individuen.

Over Wagner Group
Halverwege het jaar 2022 begon het particuliere militaire bedrijf ‘Wagner’ eenheden te formeren uit gevangenen van Russische kampen en stuurde deze massaal naar het front in Oekraïne. Deze veroordeelden zouden een goed salaris ontvangen, vervroegd vrijgelaten worden en gratie krijgen. Het merendeel van de gevangenen zou bovendien levend terugkeren. Het stuk vertelt over vrouwen die wachten op de terugkeer van hun man, – aanvankelijk uit een kamp en later uit de oorlog. Zij plegen allemaal telefoontjes naar een bepaald nummer, waar iemand van de WG (als men al gehoor krijgt) mondjesmaat adviezen verstrekt.

Na het stuk volgt verdiepend programma over de Wagner Group met Vishnevets, om 16:00. Tickets & informatie vindt u hier. Hierin verkent ze de achtergrond van haar werk en bespreekt ze de invloedrijke en misdadige rol van de Wagner groep in de oorlog tegen Oekraïne.

Over The war against Ukraine serie

Met deze driedelige programmareeks, die deels wordt gefinancierd door de NAVO, willen we een diepgaande analyse van de actualiteit bieden en een genuanceerd debat mogelijk maken, om zo complexe materie toegankelijk te maken. Hoe zijn de Russisch-Westerse relaties veranderd sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, hoe kijkt Rusland aan tegen zijn relaties met voormalige Sovjetstaten en wat beweegt de EU, de NAVO en de VS? Wat zijn de gevolgen van hybride vormen van oorlogsvoering? Zoals cyber- en psychologische oorlogsvoering en economische sancties.

Om de huidige stand van zaken te begrijpen, richt de serie The War against Ukraine zich op de grotere historische, maatschappelijke en culturele context.

Over Yulia Vishnevets

In september 2022 werd Yulia Vishnevets (journalist, documentairemaker en regisseur van meer dan twintig non-fictiefilms) gearresteerd terwijl ze probeerde een antimilitaire demonstratie in Dagestan te filmen. Ze bracht vijf dagen door in de gevangenis in een Noord-Kaukasisch dorp en moest Rusland verlaten omdat ze het risico liep strafrechtelijk vervolgd te worden.

Tegenwoordig verdeelt ze haar tijd tussen Tbilisi en Berlijn.

Wij programmeren al vele jaren zeer intensief over en met Oekraïne, Belarus en Rusland met de bedoeling om de democratische en vreedzame krachten en de aanvallen daarop in dit deel van Europa in beeld te brengen. Met dit programma wil De Balie inzicht geven in de misdadige en gewelddadige rol die het huurlingenleger speelt in de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. We willen De Balie-bezoekers en het Nederlandse publiek een beter beeld geven van deze misdadige en nietsontziende organisaties en hoe die met de Russische samenleving daarachter vervlochten zijn. Het draagt hopelijk bij aan het begrip voor de ongelijke en harde strijd die Oekraïne moet voeren tegen de agressor. En desondanks begrijpen we dat programmering over Rusland en door Russische kunstenaars moeilijk kan zijn voor Oekraïners en door sommigen als pijnlijk kan worden ervaren.