TV NL EN

Een overheid zonder gezag

Met o.a. Reinier van Zutphen, Sarah de Lange, Katrien Termeer, Andrea Voets, Emily Miltenburg

In samenwerking met
Programmamaker
Moderator
Het vertrouwen in de overheid kreeg het afgelopen jaar een paar fikse knauwen. De verontwaardiging houdt aan, of die nou over coronamaatregelen, de Toeslagenaffaire of een stroeve kabinetsformatie ging. Heeft de overheid nog voldoende gezag? Wat is het risico van een overheid met tanend gezag? En wat kan er gedaan worden om vertrouwen tussen burger en overheid te herstellen?

De Raad voor het Openbaar bestuur (ROB), een belangrijk adviesorgaan voor het openbaar bestuur in Nederland, verkent een nieuw onderzoeksthema: het gezag van de Nederlandse overheid. Tijdens deze avond onderzoeken we de staat van het vertrouwen, welke knelpunten er zijn en wat de belangrijke vragen zijn die de ROB écht eens moet uitdiepen in een nieuw advies aan de overheid.

De Raad voor het Openbaar Bestuur is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement. De ROB adviseert over de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur en de beleidsmatige aspecten van financiële verhoudingen tussen Rijk, gemeenten en provincies. Extra aandacht gaat uit naar de beginselen van democratie en rechtsstaat. In mei 2021 publiceerde de ROB het adviesrapport Sturen of gestuurd worden, over de legitimiteit van sturen met data. In de aanloop naar de publicatie van het rapport organiseerden De Balie en De ROB eind 2020 samen een drieluik programma’s Democratie in digitale tijden, terug te zien via de kanalen van De Balie.

Met de ROB organiseren we twee avonden over het gezag van de Nederlandse overheid. De eerste is op 29 juni: Voorkom een tweede toeslagenaffaire.

Sprekers

Katrien Termeer is hoogleraar bestuurskunde aan De WUR. Zij onderzoekt innovatieve vormen van governance voor taaie vraagstukken in de beleidsvelden klimaatverandering en duurzame agro-food ketens. Zij werkte eerder bij Sioo, het ministerie van LNV, en de universiteiten van Delft en Rotterdam. Nevenfuncties: Kroonlid Ser, Lid Raad Openbaar Bestuur, Supervisory Board Solidaridad Europe.

Sarah de Lange is bijzonder hoogleraar Politicologie. Ze bekleedt de J.M. Den Uyl-leerstoel van de Wiardi Beckman Stichting aan de Universiteit van Amsterdam. In haar onderzoek richt De Lange zich o.a. op extremisme, populisme en partijcompetitie in politieke systemen.

Reinier van Zutphen is sinds 2015 Nationale ombudsman. De Tweede Kamer heeft hem op 24 november 2020 herbenoemd. Op 1 april 2021 start hij zijn nieuwe ambtstermijn. Van Zutphen is ook de Veteranenombudsman.

Andrea Voets is muzikant en theatermaker, oprichter Dutch Paperworks.

Emily Miltenburg is onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bij het programma ‘Representatie en vertrouwen’. Ze doet onderzoek naar de publieke opinie over de maatschappij en politiek. Haar belangrijkste onderzoeksproject momenteel is het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB).

Houd deze pagina in de gaten voor de verdere line-up.

Sprekers

Katrien TermeerHoogleraar Bestuurskunde (WUR)
Sarah de LangeBijzonder Hoogleraar Politicologie (UvA)
Andrea VoetsMuzikant en theatermaker, oprichter Dutch Paperworks
Reinier van ZutphenNationale Ombudsman
Emily MiltenburgOnderzoeker Publieke Opinie SCP