TV NL EN

Gedeelde grond: Foodvalley

De landbouw van de toekomst verdient een beter gesprek

programmamaker
De Balie TV / wo 18 oktober 2023

Gedeelde grond: Foodvalley

In een serie kringgesprekken, die in samenwerking tussen De Balie en Rabobank tot stand komen, gaan we op constructieve wijze op zoek naar de gemene delers tussen agrariërs, voedselproducenten, beleidsmakers, ontwerpers en natuurbeschermers.

Deze aflevering staat Foodvalley centraal, een regio waar ondernemers en onderwijs- en kennisinstellingen als Wageningen Universiteit en overheden samenwerken aan toekomstbestendige landbouw. De kennis is er, maar de realiteit is vaak een stuk weerbarstiger.

De regio heeft te maken met schaarse ruimte, waar woningbouw, infrastructuur, energieopwekkings- en biodiversiteitsopgaven allemaal claims leggen op de grond die nu nog voor 42% gebruikt wordt voor landbouw. Hoe gebruiken we de grond op een waardevolle manier? En wat is daarvoor nodig?

Over de sprekers

Alex Datema is sinds 1 mei 2023 directeur Food & Agri bij de Rabobank. Datema is al 35 jaar melkveehouder en voormalig voorzitter van BoerenNatuur, een vereniging die zich inzet voor agrarische natuurbeheer en natuurinclusieve landbouw.

Louise Vet is is emeritus hoogleraar Evolutionaire Ecologie (WUR) en oud-directeur (1999-2019) van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Ze is lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW) en verwierf internationale bekendheid met haar fundamentele onderzoek aan multitrofe interacties, kennis die van belang is voor de verduurzaming van agro-ecosystemen.

Over Gedeelde Grond

De agrarische sector ligt onder een vergrootglas, met als grote thema’s het effect van veeteelt op het klimaat, stikstof en dierenwelzijn in de bio-industrie. Deze vraagstukken tonen aan dat de manier waarop Nederland is omgegaan met zijn land en zijn agrariërs onvermijdelijk leidt tot de uitputting van beiden. De positie van boeren in de maatschappij is daarmee onder flinke druk komen te staan. Dit leidt tot een gepolariseerd debat, wat constructieve samenwerking tussen beleidsmakers, boeren, natuurbeschermers, en de rest van de voedselkring bepaald niet ten goede komt.

De Balie en Rabobank willen het gesprek op gang brengen op zoek naar doorbraken in het landbouwdebat. Dat doen we door kringgesprekken te organiseren met alle betrokken partijen en programma’s te maken over de toekomst van onze landbouw. En dat doen we door interdisciplinaire teams samen te laten werken aan complexe vraagstukken. We nemen de tijd en gaan daadwerkelijk het gesprek met elkaar aan. Zo willen we discussie stimuleren om na te denken over eenieders verantwoordelijkheid voor en bijdrage aan een betere toekomst.

Sprekers

Tim Wagemakers Moderator
Louise Vet Emeritus hoogleraar Evolutionaire Ecologie, Wageningen Universiteit & Research
Alex DatemaDirecteur Food & Agri, Rabobank
Marijn OrnsteinDijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe