TV NL EN

Geen pils, maar prozac

Het aantal studenten met psychische klachten groeit. Hoe groot is het probleem en waar ligt de oplossing? Met o.a. het ISO en Prof Dr. Trudy Dehue (De depressie-epidemie).

programmamaker en moderator
in samenwerking met
Interstedelijk Studenten Overleg
Uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de studenten een te hoge druk voelt om te presteren en dat maar liefst een kwart van de studenten last heeft van burn-out klachten. Hoe kan de student nog simpelweg genieten van gezonde studiestress in een cultuur van individuele maakbaarheid? 

Heeft de huidige generatie jongeren geen ruggengraat meer en zijn ze te veel bezig met zichzelf vergelijken met anderen op sociale media platforms? Of is de druk op studenten toegenomen door de vele beleidsmaatregelen, zoals het afschaffen van de basisbeurs, selectiemaatregelen bij opleidingen en de verplichting om bijna alle vakken te moeten halen in het eerste jaar van de studie? Sinds een paar jaar is het onderwerp studentenwelzijn op de radar van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bij universiteiten en hogescholen speelt echter de vraag waar hun verantwoordelijkheid eindigt en de verantwoordelijkheid van de GGZ begint. 

Sprekers

Te gast is emiritus Hoogleraar en schrijver Trudy Dehue, bekend van onder andere het boek De depressie-epidemie. Hierin kijkt ze met een kritische blik naar de toegenomen aandacht voor individuele zelfverbetering. Onderzoeker Jolien Dopmeijer vertelt over haar onderzoek naar de relatie tussen het studieklimaat en psychosociale problemen. Jan Paternotte, Tweede Kamerlid van D66, kan vertellen welke oplossingen de politiek kan bieden. Verder maakt Nina Ruijfrok namens Het ISO nieuwe bevindingen uit onderzoek naar psychische problemen onder studenten bekend en praten we met studenten, Sirra Alofs en Floris Boudens, die zich inzetten voor studentenwelzijn en zelf te maken hebben met de gevolgen van een te hoge mate aan stress. Huug de Deugd, lid van het College van Bestuur van Inholland, vertelt of hij het de verantwoordelijkheid vindt van de hoge school om aandacht te besteden aan studentenwelzijn.

Sprekers

Prof Dr. Trudy Dehue Wetenschapsfilosoof en -socioloog (foto: Inge Hoogland / KNAW)
Jan PaternotteTweede Kamerlid D66
Jolien DopmeijerOnderzoeker Windesheim
Sirra AlofsErvaringsdeskundige
Floris BoudensStudent
Nina Ruijfroknamens ISO
Huug de DeugdLid College van Bestuur van InHolland