TV NL EN

Hoe Nederland omgaat met staatlozen

programmamaker
in samenwerking met

Hoe kun je terugkeren naar je eigen land als je geen nationaliteit hebt? In Nederland hebben ten minste 6.000 mensen geen nationaliteit, en nog eens 22.000 mensen hebben een ‘onbekende nationaliteit’. Tijdens deze avond verkennen we wat nodig is om ervoor te zorgen dat Nederland zich houdt aan de internationale verdragen waaraan het gebonden is, en wat er moet veranderen zodat staatlozen volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.

De uitzetting van staatlozen is vaak onmogelijk (omdat geen enkel land hen erkent of wil opnemen), maar Nederland geeft hen ook niet automatisch een verblijfsvergunning. Het gevolg is dat staatlozen in detentiecentra belanden en gezinnen jarenlang vastzitten in asielzoekerscentra (azc’s).

Sinds 1 oktober 2023 is er een nieuwe wet van kracht die het mogelijk maakt voor een rechter om de staatloosheid van een persoon officieel vast te stellen. Echter, dit leidt niet direct tot een legaal verblijf. Vele staatlozen raken verstrikt in eindeloze procedures zonder uitzicht op een oplossing, waarbij van hen verwacht wordt dat ze zelf aantonen dat ze alles hebben ondernomen om naar hun land van herkomst terug te keren.

De nieuwe wet is controversieel. Hoe zou de procedure eruitzien als de bewijslast niet uitsluitend bij de staatlozen ligt? En wat voor effect hebben procedures zonder tijdslimiet op het leven van ongedocumenteerden?

Dit programma is gratis toegankelijk. Wel moet er een kaartje worden gereserveerd.

Over ASKV | Steunpunt Vluchtelingen
ASKV zet zich in voor de structurele verbetering van de positie van staatloze en ongedocumenteerde mensen in Nederland. Zij doen dit door middel van juridische en maatschappelijke hulp, belangenbehartiging, campagnes en onderzoek. Zij werken nauw samen met het Stateless Rights Collective, een collectief van staatloze mensen.

Sprekers

Machteld van WervenMigratie- en Asieladvocaat
Caia Vlieks Universitair docent Staatsrecht
Stateless Rights Collective Collectief van staatloze mensen
Viktoria ChodzjajanErvaringsdeskundige
Misha Jans UNHCR – Senior Protection Officer
Robin van Oene ASKV