TV NL EN

De Koplopers: Hoofd boven water

Hoe gaan we van ‘strijd tegen het water’ naar ‘hoofd boven water’?

Dit programma gaat online door. Heb je een ticket gekocht? Lees hier meer.

programmamaker
Moderator
Teun van de Keuken
In samenwerking met
Dijken staan van twee kanten onder druk: aan de ene kant klotst het water door zeespiegelstijging en hoge rivierstanden steeds nadrukkelijker tegen de kades, aan de andere kant eisen woningnood en economische groei meer ruimte op ­– ruimte die er eigenlijk niet is.

Moeten we alle technologie die we in huis hebben aanwenden om het water het hoofd te bieden? Of moeten we de natuur juist meer op z’n beloop laten? Over die vragen praten we deze avond met deskundigen die verschillende kanten van deze kwestie belichten.

Dat waterveiligheid een prangend probleem is, bleek afgelopen zomer wel in Limburg, toen het water plotseling in winkels en woningen stond. Of we de klimaatdoelen nou halen of niet: van hoogwater komen we in Nederland nooit af. Nu is het vooral de vraag hoe we met dat water omgaan. Wijzen we gebieden aan waar we overstromingen toestaan, om andere – dichtbevolkte – plekken te ontzien? Of zetten we vol in op het tegenhouden van het water, met hogere dijken en innovatieve waterkeringen?

Terwijl lokale overheden wanhopig op zoek zijn naar grond om meer huizen te bouwen, lijken waterschappen en het rijk juist meer ruimte voor rivieren op te willen eisen. Hoe wegen we deze conflicterende belangen tegen elkaar af? En welke argumenten geven de doorslag?

De Koplopers
Vergroenen, bouwen, verduurzamen, innoveren. De ambities voor Nederland zijn groot, maar de ruimte beperkt. We komen nu al drie keer Nederland te kort. Hoe kunnen we al deze plannen waarmaken en voorkomen dat het Nederlandse landschap versnippert?


In de serie De Koplopers ontmoet Teun van de Keuken de mensen die de oplossingen van de toekomst nu al in de praktijk brengen. Wat kunnen we van deze koplopers leren? Hoe vertalen we hun praktijkervaring naar politieke samenwerking – zodat de rest van Nederland ook mee kan in de transitie?


het logo van regieorgaan sia

De Koplopers is een samenwerking met Regieorgaan SIA. SIA bevordert de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. We gaan in gesprek over goed grondgebruik met lectoren van hogescholen die praktijkonderzoek doen, politici die verantwoordelijk zijn voor de regels en ervaringsdeskundigen die een oplossing zoeken.

Sprekers

Jannemarie de JongeRijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving
Floris BoogaardLector Ruimtelijke Transformaties Water, Hanzehogeschool Groningen
Lotte JensenHoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen
Maarten KleinhansHoogleraar Biogeomorfologie van rivieren en estuaria, Universiteit Utrecht