TV NL EN

Knippen en plakken in kinderliteratuur

Programmamakers
De Balie Academie
Sensitivity readers die gesleuteld hebben aan het oeuvre van Roald Dahl generen veel ophef. Critici noemden de aanpassingen censuur en vroegen zich af of dit het einde is van de weerbaarheid van kinderen. Op deze avond onderzoeken we de rol die kinderboeken spelen in onze samenleving en in hoeverre kinderboekenschrijvers van artistieke vrijheid mogen genieten als zij ook de politieke opvoeders van onze kinderen zijn.

Een verhaaltje voor het slapen gaan, voorgelezen worden in de les of een boekbespreking geven is niet alleen nodig om de Nederlandse taal te leren beheersen. Kinderen leren zich in te leven in personages en denkbeelden die ze misschien niet vanuit huis uit meekrijgen. Kinderboeken leren kinderen bijvoorbeeld wat een personage als ‘normaal’ ervaart.

Maar wat de één normaal vindt, kan bij de ander ergernis wekken. Dat gezegd hebbende: wat zijn dan de richtlijnen m.b.t. het schrijven van kinderboeken? Zijn duidelijke richtlijnen überhaupt nodig of is een kind weerbaarder dan wij denken?

Dit programma wordt gemaakt door de huidige lichting van De Balie Academie: Mees Leering en Dewi van der Kuip.

Sprekers

Belle BarbéAuteur (foto: Marie Wanders)
Maarten DallingaAuteur (Foto: Eric Kampherbeek)

Afbeelding: Marit Breuker