TV NL EN

Na de verkiezingen: een betere positie voor ongedocumenteerden?

Een gesprek met politici

programmamaker & moderator
in samenwerking met
ASKV/Steunpunt Vluchtelingen

Kijk en praat live mee en stel je vraag via sli.do, de inlogcode is #32199

Over de opvang en begeleiding van ongedocumenteerde (asielzoekers) in Nederland wordt al jaren landelijk gediscussieerd. Vanavond praten we met verschillende politieke partijen op de linkse en centrumflank over hoe zij kijken naar de positie van ongedocumenteerden. Waar gaan zij voor de verkiezingen op inzetten?

Zonder grote doorbraak en met spanningen tussen gemeentes en het Rijk tot gevolg is de positie van ongedocumenteerden een heet hangijzer binnen de politiek. Ondertussen verliezen mensen die niet terug kunnen naar hun land van herkomst hun rechten of verblijfsplek in Nederland. In dit programma bespreken we mogelijkheden op een politieke doorbraak. Wethouders Froukje de Jonge en Maarten van Ooijen en Anne van Schaik en Rian Ederveen van hulporganisaties ASKV en Stichting LOS zullen hun lokale ervaringen delen.

Achtergrond
Er verblijven enkele tienduizenden ongedocumenteerden (mensen zonder geldige verblijfsvergunning) in Nederland. Deze mensen zijn vanwege hun kwetsbare positie een gemakkelijke prooi voor uitbuiting door malafide werkgevers of mensenhandelaren. Ook hebben ze geen recht op sociale voorzieningen. Wel zijn er veel hulporganisaties waar ze terecht kunnen voor ondersteuning. Tot mei 2019 had de staatssecretaris van Asiel de mogelijkheid om persoonlijk iemand een verblijfsvergunning toe te kennen: de zogenoemde discretionaire bevoegdheid. Sinds de uitruil voor het kinderpardon valt deze bevoegdheid onder de IND. Dit is een beperkte bevoegdheid en wordt niet vaak toegepast. Het huidige kabinet zet in op terugkeer naar landen van herkomst, de realiteit is dat veel mensen niet terug kunnen of willen keren.

logo van los
logo van vidk
logo van sndvu
logo van ros
logo van seguro

Sprekers

Attje KuikenTweede Kamerlid voor de PvdA
Jasper van DijkTweede Kamerlid voor de SP
Don CederKandidaat Kamerlid voor de CU

Niels van den BergeTweede Kamerlid voor GroenLinks
Froukje de JongeCDA wethouder Almere
Maarten van OoijenCU wethouder Utrecht