TV NL EN

Red het onderwijs

Programmamaker
In samenwerking met
In de afgelopen jaarverslagen komt de Onderwijsinspectie steeds tot dezelfde conclusie: de onderwijsprestaties dalen in Nederland en de kansenongelijkheid wordt steeds groter. Het lerarentekort blijft toenemen, net als het aantal leraren dat overspannen raakt. Volgens de OESO is de werksfeer in de klassen nergens zo lamlendig als hier. We kunnen concluderen dat de overheid te kort schiet in haar wettelijke taak om elke leerling gelijke en voldoende kansen te bieden.

RED-Team Onderwijs en het Nederlands Mathematisch Instituut stellen dat het onderwijs zich meer moet focussen op het aanbrengen van basiskennis en basisvaardigheden door goed opgeleide docenten. De wil is er, blijkt uit de aankondiging van het Masterplan Basisvaardigheden. Daarin gaf minister Wiersma duidelijk aan dat het leerniveau zo snel mogelijk moet worden opgekrikt.

Maar uiteindelijk bepalen vooral de onderwijsbestuurders wat er gebeurt in de klas. De afgelopen twintig jaar introduceerden zij voornamelijk onderwijsvormen waarbij leerlingen steeds zelfstandiger leren studeren – en dus minder onderwezen worden. Hoe moeten we in Nederland het onderwijs zo organiseren om het niveau omhoog te krijgen? Hoe redden we het onderwijs?

Sprekers

Ton van HaperenDocent en lerarenopleider
Anna BosmanHoogleraar Orthopedagogiek
Sezgin CihangirLesmethodeontwikkelaar, directeur NMI
Jan BransenDirecteur Radboud Teaching and Learning Centre
Henk Hagoortvoorzitter VO-Raad
Ria WestendorpDirecteur primair onderwijs bij de onderwijsinspectie
Paul KirschnerEmeritus hoogleraar onderwijspsychologie
Jaap ScheerensEmeritus hoogleraar onderwijsorganisatie en -management
Marit Breuker
Afbeelding: Marit Breuker