TV NL EN

Waarom ben ik nog niet gelukkig? Met Thijs Launspach

Zelfhulp voor het individu én systeem

Programmamaker & Moderator
In samenwerking met
We leven in een tijd van genadeloze prestatiedruk, stress en eenzaamheid. Goddank is er een gigantische geluksindustrie om ons daarbij te ondersteunen: #selfcare! De Wim Hof-methode, dankbaarheidsdagboeken, gelukscoaches, levensveranderlijke retreats – ben je even niet optimaal gelukkig, dan zijn er een boel oplossingen en handvatten. Hierdoor rijst de vraag: doe je eigenlijk wel genoeg om je optimaal gelukkig te voelen? En is het individu verantwoordelijk voor eigen geluk of speelt de overheid hier ook een rol in?

Mentaal (en fysiek) gezond zijn is volgens de geluksindustrie helemaal je eigen verantwoordelijkheid. Klopt dat wel? Psycholoog Thijs Launspach pleit in zijn nieuwe boek Je bent al genoeg, mentaal gezond in een gestoorde wereld om niet nóg meer je best te doen om het beste uit jezelf te halen. Je bent een gemankeerd mens tussen andere gemankeerde mensen.


Over de sprekers

Vroeger geloofde Launspach heilig in de eigen verantwoordelijkheid wat betreft geluk. Inmiddels is hij overtuigd van een actievere overheid om verslechtering van de mentale gezondheid te voorkomen. Welke risico’s liggen op de loer voor de samenleving als mensen zich alsmaar ongelukkiger blijven voelen en ze daar zélf niet uit kunnen komen?

Marian Donner schreef het Zelfverwoestingsboek, een pamflet dat lovend werd ontvangen. “Dit zelfverwoestingsboek is een oproep om de teugels te laten vieren, om strengheid te vervangen door vergevingsgezindheid, om te falen, ongezond en lelijk te zijn, om af te wijken van de norm, en zo een systeem te ondermijnen dat ons allemaal naar beneden haalt. Door te stinken, drinken, bloeden, branden en dansen!” Daarnaast schrijft ze onder meer voor de Groene en ze publiceerde twee romans.

Zeynel Erkut is kind-, jeugd- en volwassenenpsychiater en stichter en directeur van Terra Mental Health, een praktijk gespecialiseerd in transculturele psychiatrie. Hij woont sinds 1994 in Nederland en hij promoveerde aan het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek onder Prof. Dr. Dick Swaab.

Sprekers

Thijs Launspach
Thijs LaunspachThijs Launspach is psycholoog, schrijver en (TEDx-)spreker. 
Marian DonnerSchrijver en filosoof (foto: Maarten van der Kamp)
Zeynel ErkutIntercultureel Psychiater