TV NL EN

A conversation with Sir Geoff Mulgan

When Science meets power

Programmamaker
In his latest book When Science Meets Power, Sir Geoff Mulgan, an internationally recognised pioneer in the field of social innovation and public policy, highlights the increasingly prominent role of science in the political and social discourse, as well as the growing tensions this entails. This evening, he joins De Balie director, Yoeri Albrecht, to discuss the sometimes problematic relationship between science and politics, as well as the global shifts within this political climate.

Whether on topics such as pandemic control, the climate crisis, artificial intelligence or nuclear weapons, Mulgan shows how governments over the centuries have used science for power gains, victories and economic advantage. In his most recent work, he explores how governments and democracies can approach the role of science in a safer and more productive way.

Throughout his career, Sir Geoff Mulgan has played an important role in various government agencies and think tanks, including as advisor to the British government under Labour Prime Minister Tony Blair.

About Openresearch.Amsterdam
In response to his latest book, When Science Meets Power, Sir Geoff Mulgan has been invited by openresearch.amsterdam. The knowledge and research platform, which Mulgan considers a knowledge common, is a good example of how these different logics can play out.

Text in Dutch

Sir Geoff Mulgan, een internationaal erkende pionier op het gebied van sociale innovatie en publiek beleid, belicht in zijn nieuwste boek When Science Meets Power de steeds prominenter wordende rol van wetenschap in het politieke en maatschappelijke discours, alsook de toenemende spanningen die dit met zich meebrengt. Deze avond gaat hij in gesprek met De Balie-directeur Yoeri Albrecht over de soms problematische relatie tussen wetenschap en politiek, evenals de wereldwijde verschuivingen binnen dit politieke klimaat.

Of het nu gaat over thema’s als pandemiebestrijding, de klimaatcrisis, kunstmatige intelligentie of kernwapens, Mulgan toont aan hoe overheden door de eeuwen heen wetenschap hebben ingezet voor machtsvergroting, overwinningen en economisch voordeel. In zijn recentste werk onderzoekt hij als visionair denker hoe overheden en democratieën de rol van wetenschap op een veiligere en meer productieve manier kunnen benaderen.

Gedurende zijn carrière heeft Sir Geoff Mulgan een belangrijke rol gespeeld bij diverse regeringsinstanties en denktanks, waaronder als adviseur van de Britse regering onder Labour-premier Tony Blair. 

Over Openresearch.Amsterdam
Naar aanleiding van zijn nieuwste boek When Science Meets Power is Geoff Mulgan uitgenodigd door openresearch.amsterdam. Het kennis- en onderzoeksplatform, dat Mulgan beschouwt als een knowledge common, is een mooi voorbeeld van hoe deze verschillende logica’s kunnen uitwerken.


Speaker

Sir Geoff MulganProfessor of Collective Intelligence, Public Policy and Social Innovation
Alexander Rinnooy KanWiskundige, voormalig senator D66
Caroline NevejanChief Science officer gemeente Amsterdam

Altijd als eerste op de hoogte van onze programmering