TV NL EN

Dennis Wiersma in gesprek met leerkrachten

Programmamaker
Leerlingen worden steeds vaker naar huis gestuurd omdat er geen leraar is. Dat betekent: minder tijd voor lezen, rekenen en schrijven. Rijksoverheid is weinig opgeschoten in de aanpak van dit probleem. Hierdoor voelen ministers van Onderwijs zich genoodzaakt een vierdaagse werkweek te overwegen. In deze editie van ons programma De Balie Leert gaat burgercommissie #Boerenverstand in gesprek met Minister Primair en Voortgezet onderwijs, Dennis Wiersma. Hoe ziet hij de aanpak van dit probleem voor zich?

Wiersma is inmiddels bijna een jaar Minister Primair en Voortgezet Onderwijs. Wat kunnen we van hem verwachten om deze crisis te lijf te gaan? Vanuit het perspectief van zowel burger als leraar. De minister zal met docenten in gesprek treden. Over hun zorgen, vragen en ideeën voor de toekomst van het onderwijs.

#Boerenverstand legt de minister stellingen voor, komt met mogelijke oplossingen en Wiersma kan op zijn beurt met de zaal hierop reflecteren. De burgercommissie inventariseert en probeert zoveel mogelijk stellingen te agenderen. Daarnaast moedigen ze in gesprek gaan met de minister aan.

Stuur een stelling met mogelijke oplossing naar: oc.boerenverstand@gmail.com.


Over #Boerenverstand

Burgerinitiatief #Boerenverstand is ontstaan uit een groep docenten en bezorgde ouders, om een halt toe te roepen op de oeverloze stroom vernieuwingen in het onderwijs. De commissie onderzoekt en zet aan tot meer praktische oplossingen ter verbetering van het onderwijs.

Vorig jaar lanceerden ze 95 oplossingen voor beter funderend onderwijs. Een platform waar docenten problemen in het onderwijs konden agenderen en mogelijke oplossingen aandragen. Moties als ‘kansengelijkheid zou vanzelfsprekend moeten zijn’, ‘leerrecht moet voor iedereen gelden’ en ‘de werkomstandigheden voor leraren moet goed zijn’ werden geïnitieerd.

Resultaten zijn aangeboden aan het OCW en de vaste Kamercommissie Onderwijs. Deze werden enthousiast ontvangen. Voortbordurend op dit initiatief, organiseert de burgercommissie #Boerenverstand samen met De Balie een nieuwe aflevering van De Balie Leert met minister Wiersma.

Sprekers

Beeld: Martijn Beekman (Rijksoverheid)
Dennis WiersmaMinister Primair en Voortgezet onderwijs. Beeld: Martijn Beekman (Rijksoverheid).