TV NL EN

Democratie in digitale tijden: Reality Check

Met o.a. Sanne Kruikemeier, Daniëlle Arets, Sarah de Lange en Jeroen de Ridder

Programmamaker
Moderator
Jasper Zuure
In samenwerking met
De Raad voor het Openbaar Bestuur
moderator
De corona-app, LinkedIn en Facebook, de fabeltjesfuik: we geven én krijgen steeds meer informatie online. De mens anno 2020 heeft daarom te maken met dilemma’s omtrent waarheidsvinding, het organiseren van tegengeluid en het sturen met data. Wat zijn de gevolgen van online mediagebruik voor onze democratische besluitvorming? Waar en hoe discussiëren we met elkaar over beleid? Mag je sturen met data, en zo ja, hoe doe je dat goed?

Waarheidsvinding is een van de pijlers van onze democratie. Goede politieke besluitvorming kan niet zonder dat journalisten en wetenschappers achterhalen wat er écht aan de hand is. Burgers kunnen vervolgens alleen maar een goede keuze maken voor een politieke partij als zij over de juiste informatie beschikken. Maar gaat de waarheid inmiddels gebukt onder nepnieuws en desinformatie die wordt verspreid op het internet en social media?

Een programma naar aanleiding van het verschijnen van de essaybundel Doen, durven of de waarheid? over waarheidsvinding in een democratie in digitale tijden, van de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Jonge Akademie. Aan de hand van concrete casussen uit de coronacrisis laten experts zien hoe onze democratie op het spel staat. Wat zijn de gevolgen van het gebruik van online media, nepnieuws en filterbubbels voor onze democratische betrokkenheid en besluitvorming – ook met het oog op de naderende verkiezingen.

Samen met de Raad voor het Openbaar Bestuur onderzoekt De Balie in een driedelige serie wat de invloed is van digitalisering op onze democratie én zoeken we naar oplossingen: hoe willen we de publieke ruimte organiseren, al dan niet in digitale vorm? 

DEMOCRATIE IN DIGITALE TIJDEN
Ontdek alle programma’s in de reeks:
– Ma 7 december / 19:00 uur: Kritische tegengeluiden tijdens een crisis
– Ma 14 december / 19:00 uur: Digitalisering en de macht van overheid en politiek

Sprekers

Sanne KruikemeierUD politieke communicatie en journalistiek (UvA)Foto: Sander Nieuwenhuys
Daniëlle AretsLector journalistiek en associate lector Design Academy Eindhoven
Jeroen de RidderFilosoof, UHD VU, voorzitter De Jonge Akademie
Sarah de Langebijzonder hoogleraar Politicologie UvA
Maurits MartijnJournalist data, privacy en technologie
https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2020/04/02/essaybundel-doen-durven-of-de-waarheid
Sprekers

Sanne Kruikemeier is universitair docent politieke communicatie en journalistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Ze doet onderzoek naar de consequenties van online nieuwsgebruik, digitale journalistiek, online privacy en de effecten van online politieke communicatie door politieke elites.

Sarah de Lange is bijzonder hoogleraar Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij de J.M. Den Uyl-leerstoel van de Wiardi Beckman Stichting bekleedt. In haar onderzoek richt zij zich onder andere op de opkomst van het populisme.

Jeroen de Ridder is filosoof en momenteel voorzitter van De Jonge Akademie. Hij is als universitair hoofddocent filosofie verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en als bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn huidige onderzoek draait om het belang en de rol van kennis in democratieën.

Daniëlle Arets is lector journalistiek en innovatie bij Fontys Hogeschool voor de journalistiek en associate lector bij Design Academy Eindhoven, waar ze momenteel de design research minor vormgeeft. Danielle probeert middels ontwerpende onderzoeksprojecten een brug te slaan tussen ontwerp en journalistiek, daarbij kijkend naar nieuwe vormen van publieksgerichtheid en journalistieke praktijken en rolopvattingen in een digitale context.

Maurits Martijn is journalist en schrijft over data, technologie en privacy, o.a. bij De Correspondent. In 2016 publiceerde hij met Dimitri Tokmetzis de bestseller Je hebt wél iets te verbergen.

Jasper Zuure is sociaal psycholoog en senior adviseur bij de Raad voor het Openbaar Bestuur. Met Sarah de Lange publiceerde hij in 2018 de ROB-essaybundel #WOEST bij Amsterdam University Press. Ook schreef hij mee aan het ROB-advies Zoeken naar waarheid. Naast zijn werk schrijft hij een proefschrift in de politieke filosofie over massapsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.