TV NL EN

Democratie in digitale tijden: Kritiek in crisistijd

Met o.a. Wim Voermans, Madeleijn van den Nieuwenhuizen, Jaron Harambam, Marion Koopmans en Frank van Ommeren

Programmamaker
moderator
Jasper Zuure
In samenwerking met
De Raad voor het Openbaar Bestuur
Een democratie werkt niet als er slechts één orgaan is dat de lakens uitdeelt, maar functioneert door kritische tegengeluiden. Zo maakte bijvoorbeeld ‘#ikdoenietmeermee’ tijdens de coronacrisis duidelijk hoeveel zo’n tegengeluid politiek en maatschappelijk los kan maken. Makkelijk gaat dat niet. Welke verantwoordelijkheid hebben burgers, overheid en digitale platforms ten opzichte van kritische tegengeluiden, ook tijdens een crisis?

Met o.a. Frank van Ommeren, Madeleijn van den Nieuwenhuizen, Wim Voermans, Jaron Harambam en Marion Koopmans kijken we naar de waarde van verontwaardiging en tegengeluid. Hoe moet tegengeluid institutioneel vorm gegeven worden? Wanneer moet je een tegengeluid wél beperken?

DEMOCRATIE IN DIGITALE TIJDEN
Ontdek alle programma’s in de reeks:
– Ma 30 november / 19:00 uur: Waarheidsvinding en de gevolgen van het online media op democratische besluitvorming
– Ma 14 december / 19:00 uur: Digitalisering en de macht van overheid en politiek

Democratie in digitale tijden

De corona-app, LinkedIn en Facebook, de fabeltjesfuik: we geven én krijgen steeds meer informatie online. De mens anno 2020 heeft daarom te maken met dilemma’s omtrent waarheidsvinding, het organiseren van tegengeluid en het sturen met data. Wat zijn de gevolgen van online mediagebruik voor onze democratische besluitvorming? Waar en hoe discussiëren we met elkaar over beleid? Mag je sturen met data, en zo ja, hoe doe je dat goed? Samen met de Raad voor het Openbaar Bestuur onderzoekt De Balie in een driedelige serie wat de invloed is van digitalisering op onze democratie én zoeken we naar oplossingen: hoe willen we de publieke ruimte organiseren, al dan niet in digitale vorm?

Sprekers

Frank van OmmerenHoogleraar Staats- en bestuursrecht. ROB-raadslid
Wim VoermansHoogleraar Staats- en bestuursrecht
Madeleijn van den NieuwenhuizenRechtshistoricus en mediacriticus
Marion KoopmansHoogleraar virologie en OMT-lid
Jaron HarambamSocioloog
https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2020/04/02/essaybundel-doen-durven-of-de-waarheid
Sprekers

Frank van Ommeren is hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Bij de ROB is hij raadslid.

Madeleijn van den Nieuwenhuizen is rechtshistoricus en mediacriticus. Ze werkt als Fulbright PhD-kandidaat aan de City University of New York, waar ze onderzoek doet naar rechtsgeschiedenis en politieke corruptie. Op het Instagram-account @Zeikschrift stelt ze misstanden in de Nederlandse media aan de kaak, zoals genderstereotypering, stelselmatige afwezigheid van stemmen en (klimaat-)misinformatie.

Wim Voermans is hoogleraar Staats- en bestuursrecht bij de Afdeling staats- en bestuursrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Marion Koopmans is hoogleraar virologie aan de Erasmus Univesiteit Rotterdam en lid van het Outbreak Management Team.

Jaron Harambam is als interdisciplinair socioloog werkzaam aan het Instituut voor Media Studies van de KU Leuven en doet onderzoek naar complottheorieën, aanbevelingsalgoritmes en (social) media. Zijn proefschrift is gebaseerd op etnografisch onderzoek in het Nederlandse complotdenkersmilieu en verschaft een inlevend sociologisch perspectief van een gemarginaliseerde subcultuur.

Jasper Zuure is sociaal psycholoog en senior adviseur bij de Raad voor het Openbaar Bestuur. Met Sarah de Lange publiceerde hij in 2018 de ROB-essaybundel #WOEST bij Amsterdam University Press. Ook schreef hij mee aan het ROB-advies Zoeken naar waarheid. Naast zijn werk schrijft hij een proefschrift in de politieke filosofie over massapsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.