TV NL EN

Gedeelde grond: Veenkoloniën

Een gesprek over de toekomst van de landbouw

Programmamaker
Moderator
Tim Wagemakers
De Balie TV / do 28 maart 2024

Gedeelde grond: Veenkoloniën

De Gronings-Drentse Veenkoloniën zijn een uniek gebied in Europa: door grootschalige turfwinning en later grootschalige landbouw ontstond hier een nieuw weids landschap van diepen, kanalen, sloten en akkerranden. Tijdens deze editie van Gedeelde grond onderzoeken we met diverse experts hoe dit gebied kan werken aan toekomstbestendige landbouw, met een gezond verdienvermogen voor de boer. Kunnen de Veenkoloniën een voorbeeld zijn voor het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en in het voordeel van boer en natuur gaan werken?

De toekomst van de landbouw verdient een beter gesprek. In Gedeelde grond, een serie gesprekken die door een samenwerking tussen De Balie de Rabobank tot stand komt, gaan we op zoek naar de gemene delers tussen agrariërs, voedselproducenten, beleidsmakers, ontwerpers, en natuurbeschermers, om tot een goed gesprek te komen over de toekomst van het Nederlandse landschap.

Over Gedeelde Grond

De agrarische sector ligt onder een vergrootglas, met als grote thema’s het effect van veeteelt op het klimaat, stikstof en dierenwelzijn in de bio-industrie. Deze vraagstukken tonen aan dat de manier waarop Nederland is omgegaan met zijn land en zijn agrariërs onvermijdelijk leidt tot de uitputting van beiden. De positie van boeren in de maatschappij is daarmee onder flinke druk komen te staan. Dit leidt tot een gepolariseerd debat, wat constructieve samenwerking tussen beleidsmakers, boeren, natuurbeschermers, en de rest van de voedselkring bepaald niet ten goede komt.

De Balie en Rabobank willen het gesprek op gang brengen op zoek naar doorbraken in het landbouwdebat. Dat doen we door kringgesprekken te organiseren met alle betrokken partijen en programma’s te maken over de toekomst van onze landbouw. En dat doen we door interdisciplinaire teams samen te laten werken aan complexe vraagstukken. We nemen de tijd en gaan daadwerkelijk het gesprek met elkaar aan. Zo willen we discussie stimuleren om na te denken over eenieders verantwoordelijkheid voor en bijdrage aan een betere toekomst.

Sprekers

Frank WestermanJournalist, schrijver
Iris BouwersAgrariër, politicus CDA
Mohammed ChahimEuroparlementariër S&D’s (PvdA-GroenLinks)