TV NL EN

Wie betaalt de coronarekening?

Programmamaker
co-host
Emma Üstünalp
Dit programma is bedacht en ontwikkeld in samenwerking met onze partner
Binnenkort ligt de coronarekening op tafel. Wie betaalt wat? Delen we de lasten van de coronacrisis, of vragen we bedrijven zoals succesvolle supermarktketens en webshops meer verantwoordelijkheid te dragen? Betalen we de rekening zo snel mogelijk, of schuiven we dit door naar toekomstige generaties? In gesprek met Myrthe Hooijman, Tuur Elzinga, Bas Jacobs en Pieter Hasekamp.

Bas Jacobs is sinds 2007 hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics. Daarvoor was Jacobs al universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Tilburg en onderzoeker bij het Centraal Planbureau. Zijn academische werk bevindt zich op het snijvlak van openbare financiën, macro-economie, welvaartseconomie en arbeidsmarkteconomie. Van de hand van Bas Jacobs verschenen stukken op o.a. Follow the Money en De Correspondent. Op dit moment schrijft hij voor Vrij Nederland.

Pieter Hasekamp is directeur van het CPB. Hij studeerde Algemene Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde aan het European University Institute in Florence. Hij was vanaf 2015 directeur-generaal Fiscale Zaken bij het ministerie van Financiën. Daarvoor was hij algemeen directeur bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en directeur Zorgverzekeringen bij het ministerie van VWS.

Myrthe Hooijman is Director Community bij Techleap.nl. Ze werkte o.a. als adviseur bij het Ministerie van Economische Zaken, waar ze een voorstander was voor flexibel en effectief beleid dat innovatieve bedrijven helpt met starten, financiering en groei. Bij Techleap.nl focust Hooijman zich op het bouwen van sterke partnerschappen met de overheid en alle relevante belanghebbenden om Nederlandse leiders in staat te stellen belangrijke bedrijven op te richten.

Tuur Elzinga is de nieuwe FNV-vakbondsvoorzitter voor de komende vier jaar. Elzinga is sinds mei 2017 lid van het Dagelijks Bestuur van de FNV en van januari 2018 tot 10 maart 2021 was hij vicevoorzitter. De afgelopen jaren was hij het gezicht van FNV bij de onderhandelingen over het Pensioenakkoord. Voordat hij in het FNV-bestuur kwam, was Elzinga 10 jaar onder meer beleidsadviseur bij Mondiaal FNV. Ook zat hij 9 jaar in de Eerste Kamer voor de SP.

Sprekers

Tuur Elzinga FNV-vakbondsvoorzitter
Bas Jacobs Econoom
Pieter HasekampDirecteur CPB
Myrthe Hooijman Directeur Community bij Techleap.nl