TV NL EN

Herontdekking van natuur met Frans Vera

Programmamaker
Moderator
Yoeri Albrecht
De Balie gaat in gesprek met Frans Vera, bioloog, natuurbeschermer én dwarsdenker over de natuur in Nederland. Hoe zou die er volgens Vera uit moeten zien? Hoe maakbaar is natuur überhaupt?

De Oostvaardersplassen zijn wereldberoemd: zowel als het meest invloedrijke als het meest controversiële natuurproject waar Nederland ooit aan begonnen is. Vijf meter onder zeeniveau, omringd door nieuwe steden en intensieve landbouw, ligt een ontworpen ecosysteem op drooggemalen gronden: je zou haast spreken van typisch Nederlandse natuur.

Ecoloog Frans Vera stond met een groep rebelse ecologen aan de basis van het ambitieuze plan om met grote grazers natuurlijke processen op gang te brengen, om zo het gebied zichzelf te laten beheren – zonder menselijke invloed. Vera’s ideeën over grazing ecology en het ontwerpen van ecosystemen zijn van onschatbare invloed geweest op rewilding-projecten door heel Europa en daarbuiten.

We moeten van het huidige soortenbeleid – de bescherming van de grutto, das of vlinder – naar systeemgericht denken over natuurgebieden en ecosystemen

Frans Vera

Controverse
Het project stuitte in Nederland op zwaar verzet. Beruchte beelden van verhongerende dieren leidden tot aantijgingen van dierenmishandeling en meer.

Vanavond gaan we met Vera in gesprek. Hoe kunnen we natuur in dit land herontdekken en natuurlijke processen weer op gang krijgen? Hoe gaan we soortgerichte natuurbescherming naar systeemgerichte natuurbescherming? En tegen welke heilige huisjes van landschapsbeheer zet hij zich nog altijd af?


Gedeelde grond

De Balie maakt met steun van Rabobank verschillende programmareeksen over de Nederlandse ruimtelijke transitie. Onder de noemer Gedeelde grond maken we programma’s en organiseren we kringgesprekken met betrokkenen uit de landbouwsector, boeren, natuurbeschermers, wetenschappers en politici. Zo stimuleren we de uitwisseling van perspectieven en een constructief gesprek over de toekomst van ons land en onze bodem. Meer over Gedeelde grond, onze samenwerking en alle programma’s vind je hier: Gedeelde grond.