TV NL EN

In voor- en tegenspoed, maar alleen als jij de afwas doet

Programmamaker en moderator
Illustratie bij aankondiging programma
Emma Levie
De tijd waarin het gros van de vrouwen thuisbleef om voor de kinderen te zorgen, terwijl de man kostwinner was, lijkt lang verleden tijd. Vrouwen zijn de afgelopen decennia veel meer gaan studeren, werken en verdienen, maar thuis nemen ze nog altijd de meeste zorgtaken op zich. Van de goede voornemens om de taken en het huishouden eerlijk te verdelen, komt vaak weinig terecht. Hoe kan het anders? Daar gaan we tijdens deze avond over in gesprek met Ragna Heidweiller, die een boek schreef over hoe het eerlijker en gelijkwaardiger kan en moet, met bijdragen van haar partner Samuel Levie.

De cijfers liegen er niet om, driekwart van de Nederlandse heterostellen die een gelijkwaardige verdeling van werk en zorg willen, lukt het niet om dat voor elkaar te krijgen. Er is maatschappelijk gezien veel discussie over het gebrek aan arbeidsparticipatie van Nederlandse vrouwen, maar hoe zit het eigenlijk met de zorgparticipatie van mannen? Tijdens deze avond gaan we met Ragna Heidweiller en met ervaringsdeskundigen en wetenschappers in gesprek. Waarom blijft het traditionele rolmodel van de man als kostwinner en de vrouw als verzorger zo hardnekkig? Hoe krijgen we de man meer achter het aanrecht?

Over de sprekers

Ragna Heidweiller is een NOBCO-gecertificeerde loopbaancoach, trainer en docent. Daarnaast behaalde Ragna twee bachelors in Nederland en een master publishing aan UCL London. Ze werkte meer dan tien jaar in het bedrijfsleven, twee jaar in het onderwijs en was projectleider bij een bureau voor maatschappelijke vraagstukken. Als loopbaancoach en trainer verdiept Ragna zich in de thema’s mentale last, emotiewerk, onbetaalde arbeid en genderrollen.

Hedy d’Ancona is een van de oprichtsters van de actiegroep man-vrouw maatschappij en startte het feministische maandblad Opzij. Daarnaast was Hedy actief als tv-producer bij de VARA en wetenschappelijk hoofdmedewerker in de sociale geografie aan de UVA. In 1974 trad ze toe als lid van de Eerste Kamer namens de Partij van de Arbeid en werd hierna staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en later minister van welzijn, volksgezondheid en cultuur.

Glenn Helberg studeerde geneeskunde aan de universiteit van Utrecht. Na enige tijd werkzaam te zijn geweest als huisarts op Curaçao ging hij aan de slag met de studie psychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie aan de UMC Groningen en het UMC Utrecht. Ook was Glenn voorzitter van de Antilliaanse belangenorganisatie Ocan, lid van de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens, en voorzitter van de Denktank Sociale Cohesie in Zeeburg.

Robin van Tilburg is journalist. Hij is oprichter van het online platform VADER magazine en schrijft daarnaast artikelen over vaderschap en ouderschap voor diverse (print) media. In 2020 verscheen zijn boek Kickstart je Vaderschap, over vader worden en de beste start creëren als gezin. Het boek is een pleidooi voor gelijkwaardig ouderschap vanaf het allereerste begin.

Stéfanie André is socioloog en universitair docent bij de vakgroep Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit op het thema “(on)bedoelde gevolgen van beleid”. Haar onderzoeksproject FLAME “FLexible work Arrangements among MEn” richt zich op het (on)vrijwillig part-time en full-time werken van mannen en hoe zij dit combineren met zorg. Daarnaast doet zij onderzoek naar de taakverdeling en werkdruk van ouders in corona-tijd.

Met actrice en theatermaker Sam Ghilane en filosoof en oprichter van Theater Na de Dam Jaïr Stranders, ouders van een dochter, praten we over hoe zij de werk- en zorg georganiseerd hebben.

Sprekers

Ragna HeidweillerCoach en auteur (Hier op de foto samen met partner Samuel Levie © Saskia van Osnabrugge)
Hedy d’AnconaSociologe, politica en feministe © Lonneke Stulen
Glenn HelbergPsychiater © Nico van der Ven
Sam GhilaneActrice en theatermaker en getrouwd met Jaïr Stranders
Jaïr Stranders Filosoof, oprichter Theater Na de Dam en getrouwd met Sam Ghilane
Robin van TilburgJournalist en schrijver
Stéfanie AndréSocioloog