TV NL EN

Meer dan twee ouders: regenbooggezinnen in de wet

Invulling van de nieuwe meerouderschapswet

Programmamaker
In samenwerking met
Illustratie

Het komt steeds vaker voor dat kinderen met meer dan twee ouders opgroeien. Hoewel meeroudergezinnen – ook wel regenbooggezinnen – in de praktijk steeds vaker voorkomen, kan een kind op papier nog niet meer dan twee ouders hebben. Daarom is de Nederlandse overheid bezig met de invoering van een meerouderschapswet. Het maken van zo’n wet roept veel vragen op. Wat zijn de belangen en knelpunten die overwogen moeten worden?

Mag een kind zes ouders hebben? Hoeveel zeggenschap hebben ouders? Waar moet ouderschap volgens de nieuwe wet aan voldoen? Omdat de wet nu gemaakt wordt is dit het moment om de concrete invulling van de wet onder de loep te nemen. Op deze avond leggen we bloot hoe de nieuwe gezinsvormen zich tot wetten laten vertalen. Waar lopen betrokken Kamerleden, wetgevers, ouders en kinderen aankomende jaren tegenaan?

Volgens de huidige wet bestaan de extra ouders niet. Ze mogen niet betrokken zijn in schoolzaken of tijdens medische noodsituaties beslissingen maken. Als de twee wettelijke ouders komen te overlijden is het kind een wees, ook als de niet-wettelijke ouders nog leven. Hoe verstrekkend zijn de gevolgen van een meerouderschapswet, bijvoorbeeld voor erfrecht, onderwijs, ouderschapsverlof en zorgverzekering?

Hoewel in de aanloop regeringspartijen VVD en D66 haast lijnrecht tegenover coalitiepartners CDA en ChristenUnie stonden, hebben ze een compromis gevonden in het regeerakkoord. ‘Het familierecht volgt immers wat er in de samenleving verandert,’ zei voormalig Minister Rechtsbescherming Sander Dekker in 2019. Hiermee schaart de coalitie zich achter de voorstellen van COC-Nederland en Meer dan gewenst, voor meer LHBTIQ+ emancipatie en het bestrijden van geweld tegen LHBTIQ+’ers.

Sprekers

Ulysse Ellian Tweede Kamerlid namens de VVD en werkte als advocaat. Hij is geboren in Kabul en woont in Almere. Ellian houdt zich als Kamerlid bezig met justitie en veiligheid en (privaat)recht.

Machteld Vonk is gespecialiseerd in familierecht. Werkzaam aan de Vrije Universiteit, daar verbonden aan het Amsterdamse Centrum voor Familie en Recht (ACFL) en het Amsterdam Law and Behavior Institute (A-LAB). Tevens is ze raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Den Haag. Gedurende het academisch jaar 2019-2021 was zij houder van de wisselleerstoel van het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR) aan de Universiteit Antwerpen waar zij op 27 oktober 2021 haar oratie met de titel, ‘Hoeveel ouders mag, kan en wil je hebben’ heeft gehouden. In 2014 heeft zij op verzoek van de Staatscommissie Herijking Ouderschap onderzoek gedaan in British Columbia, Canada, naar meerouderschap en draagmoederschap. Vonk is lid van de Afdeling Advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Van 2012 tot 2018 was ze werkzaam bij de Afdeling Jeugdrecht van de Faculteit Rechtsgeleerd, Universiteit Leiden, waar ze onderzoek deed en onderwijs gaf op het gebied van het familierecht, met de nadruk op de positie van het kind in het familierecht.

Sara Coster is kinderwens coach, ze is expert op het gebied van andere gezinsvormen. Ze begeleidt ouders en wensouders, geeft workshops, lezingen, gastcolleges bij diverse studierichtingen, en geeft nascholingscursussen aan diverse beroepsgroepen over andere gezinsvormen. Daarnaast is ze bestuurslid van Meer dan Gewenst. Ze vormt samen met een homostel en hun twee zoons een meeroudergezin. Ze schreef het boek De wens en de vaders over haar kinderwens en uiteindelijk haar meeroudergezin.

Floris Rijkenberg (27) groeide samen met zijn broertje op in een gezin met vier ouders. Hij zet zich als vrijwilliger in voor meerouderschap. Hij is afgestudeerd als jeugdmaatschappelijk werker en momenteel werkzaam als chef. Daarnaast geeft hij trainingen om te informeren over verschillende vormen op het gebied van gender en identiteit.

Eke Krijnen is ervaringsdeskundige op het gebied van meerouderschap. Ze is schrijver en onderzoekers, gespecialiseerd in onderwijs en taalontwikkeling van kinderen. Verschillende kranten publiceerden stukken van Eke over het belang van een goede meerouderschapswet, zoals NRC en Trouw.

Timo Huijzdenveld is de vader van het kind van Eke en haar vrouw en woont dicht bij ze in de buurt. Hij is acteur en theatermaker bij de Theatertroep.

Remco Yizhak Cooremans is voorzitter van Stichting Meer dan Gewenst en zet zich in voor de rechten van regenbooggezinnen. Hij zet zich actief in voor modernisering van het familierecht – voor zijn gezin en voor alle andere kinderen en ouders die miskend worden. Als voorzitter van Meer dan Gewenst, de Nederlandse stichting voor regenbooggezinnen, strijdt hij voor de belangen van deze groep.

Sprekers

Ulysse EllianTweede Kamerlid VVD en jurist
Eke KrijnenErvaringsdeskundige meeroudergezin. Onderzoeker en schrijver
Remco Yizhak CooremansVoorzitter Stichting Meer dan Gewenst
Sara CosterBestuurslid Meer dan Gewenst
Machteld VonkJurist, Universitair hoofddocent aan de VU
Floris RijkenbergGroeide op in een meeroudergezin
Timo HuijzdenveldErvaringsdeskundige meeroudergezin. Acteur en theatermaker bij de Theatertroep